Aspekty środowiskowe – nowe regulacje

W dniach 25-26 maja 2017 roku w Warszawie odbędą się dwudniowe warsztaty „Aspekty środowiskowe – nowe regulacje” organizowane przez Trio Conferences.


Spotkanie praktyków, poświęcone kluczowym zmianom w zakresie ochrony środowiska, obejmować będzie m.in. następujące tematy:

  • kompetencje Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
  • nowy system pobierania opłat środowiskowych,
  • śledzenie drogi odpadu – swoiste novum w zakresie gospodarki odpadami,

  • liniowy współczynnik redukcji emisji,

  • zmiany w systemie uprawnień do emisji.

 

Jednym z prelegentów podczas warsztatów będzie dr Sergiusz Urban, counsel zarządzający zespołem prawa ochrony środowiska kancelarii WKB, który przybliży uczestnikom temat zmian w kwestii reglamentacji korzystania z wód.

 

Agenda wydarzenia

Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00