Prawne aspekty innowacji w biznesie

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji "Prawne aspekty innowacji w biznesie", która odbędzie się 8 listopada 2016 r. w Poznaniu. Organizatorami wydarzenia są: Uniwersytet SWPS Wydział Zamiejscowy w Poznaniu, Park Technologiczny YouNick oraz Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr.


Konferencja skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych tematem tworzenia, wdrażania i wspierania innowacji – zarówno tych, którzy dopiero rozpoczynają biznesową działalność (start-upy), jak i tych, które chcą rozwijać swoje przedsiębiorstwa.


W planie konferencji przewidziano prelekcje w pięciu merytorycznych panelach – prowadzonych przez uznanych praktyków prawa, ekonomii i finansów – poświęconych zagadnieniom prawnym, wsparcia i finansowania innowacji (programy NCBiR i fundusze unijne, rozwiązania podatkowe i crowdfunding) oraz problematyce transferu wiedzy i technologii.

W konferencji udział wezmą eksperci kancelarii WKB :
  • Agnieszka Wiercińska-Krużewska – senior partner, współzarządzająca zespołem prawa własności intelektualnej i TMT– wygłosi prelekcję pt. Umowy z zakresu praw własności intelektualnej i ochrona know-how” podczas panelu „Prawniczy know-how dla innowacji”;


  • Aleksandra Wędrychowska-Karpińska – partner, współzarządzająca zespołem prawa własności intelektualnej i TMT – wystąpi w roli moderatora panelu dyskusyjnego pt. Symbioza – współpraca naukowców oraz centrów transferu wiedzy z funduszami inwestycyjnymi oraz weźmie udział w dyskusji na temat potrzeb i możliwości podmiotów zaangażowanych w innowacje;


  • Łukasz Czekański – counsel, członek zespołu prawa podatkowego w kancelarii oraz specjalista w zakresie pomocy publicznej – wystąpi w panelu dyskusyjnym „Prawniczy know-how dla innowacji”, podczas którego wygłosi prelekcję pt. Pomoc publiczna  jak ograniczyć ryzyko wystąpienia pomocy publicznej w przypadku komercjalizacji badań? oraz w panelu „Wsparcie innowacji – rozwiązania podatkowe i crowdfunding”, wygłaszając prelekcję pt. Podatkowe aspekty innowacji;


  • Maria Gutowska-Ibbs – adwokat, członek zespołu prawa własności intelektualnej i TMT, będzie moderatorem panelu dyskusyjnego pt. „Wsparcie innowacji – rozwiązania podatkowe i crowdfunding”.


Szczegółowy program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie wydarzenia.


Udział w konferencji jest bezpłatny. Zapraszamy serdecznie.

Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00