Prawo lotnicze

Zespół kancelarii WKB, łącząc praktyczne doświadczenie operacyjne i ekspercką wiedzę z zakresu prawa lotniczego oraz innych dziedzin prawa, zapewnia kompleksową obsługę i specjalistyczne doradztwo wszystkim uczestnikom rynku lotniczego. Doradza m.in. przewoźnikom lotniczym, portom lotniczym, agentom obsługi naziemnej, dostawcom komponentów, stacjom obsługi technicznej, organizacjom utrzymania ciągłej zdatności do lotu, firmom szkoleniowym, a także podwykonawcom w lotnictwie.


Członkowie zespołu mają duże doświadczenie i znajomość sektora lotniczego wynikające z prowadzonych projektów, a także wiedzę i doświadczenie zdobyte w pracy dla Urzędu Lotnictwa Cywilnego i w prestiżowych międzynarodowych firmach lotniczych. Zespół tworzą również  – w zależności od indywidualnych potrzeb klienta i projektu – eksperci m.in. prawa korporacyjnego, zamówień publicznych, projektów infrastrukturalnych, ochrony środowiska, ochrony danych osobowych oraz prawa podatkowego.


Oferta kancelarii WKB w zakresie prawa lotniczego obejmuje w szczególności:

  • Kompleksowe doradztwo, reprezentację oraz przygotowanie dokumentacji w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego, m.in. w zakresie uzyskania koncesji, zezwoleń i certyfikatów na wykonywanie przewozu lotniczego, obsługi technicznej statków powietrznych oraz szkoleń lotniczych, a także zezwoleń na zarządzanie lotniskiem oraz na świadczenie usług obsługi naziemnej;
  • Kompleksową obsługę i doradztwo dla podmiotów wykonujących niekomercyjne operacje lotnicze z użyciem skomplikowanych statków powietrznych z napędem silnikowym w szczególności dla lotnictwa korporacyjnego, a także dla prywatnych właścicieli statków powietrznych;
  • Usługi prawne związane z bieżącą działalnością przewoźników lotniczych, przedsiębiorców świadczących usługi obsługi naziemnej, obsługi technicznej statków powietrznych, utrzymania ciągłej zdatności do lotu oraz ośrodków szkolenia lotniczego (w tym opiniowanie i przygotowywanie projektów umów, reprezentowanie podmiotów w trakcie kontroli i audytu, utrzymanie zgodności z przepisami krajowymi, europejskimi i międzynarodowymi);
  • Bieżące doradztwo na rzecz przewoźników lotniczych i portów lotniczych w zakresie praw pasażerów, w tym powstałych z powodu odmowy przyjęcia na pokład, opóźnienia, odwołania lotu i hałasu oraz w kwestiach związanych z ochroną środowiska;
  • Kompleksowe doradztwo w procedurze zakładania lotnisk i lądowisk, ich certyfikacji oraz eksploatacji;
  • Usługi prawne na rzecz portów lotniczych w zakresie projektów infrastrukturalnych.