Rozwiązywanie sporów

Zespół litygacyjny kancelarii WKB świadczy kompleksowe usługi zastępstwa procesowego. Kancelaria reprezentuje interesy klientów w negocjacjach przedprocesowych, w postępowaniach przed sądami, organami państwowymi i innymi organami jurysdykcyjnymi. Prawnicy WKB doradzają także w negocjacjach ugodowych i postępowaniach mediacyjnych zarówno w Polsce jak i na poziomie unijnym.

 

Dbając o wysokie standardy oferowanych usług oraz oczekiwania biznesowe klientów w sprawach wymagających specjalistycznej wiedzy innej niż prawnicza, kancelaria zasięga opinii biegłych, instytutów naukowych i stowarzyszeń branżowych a praca procesualistów jest stale wspomagana przez ekspertów z innych dziedzin prawa według ich specjalizacji i doświadczenia.

Kancelaria WKB reprezentuje klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach, w szczególności:

  • Zabezpieczających;
  • Egzekucyjnych;
  • Przed sądami powszechnymi wszystkich instancji w sprawach gospodarczych i cywilnych;
  • Przed Sądem Najwyższym;
  • Przed sądami polubownymi, stałymi i ad hoc;
  • Przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  • Przed szczególnymi organami jurysdykcyjnymi, takimi jak: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, komisje ds. przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
  • Przed sądami powszechnymi w sprawach karnych gospodarczych.

KONTAKT

Bartłomiej Jankowski            

bartlomiej.jankowski@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


REKOMENDACJE

Praktyka rozwiązywania sporów WKB jest rekomendowana przez tak prestiżowe wydawnictwa jak:

  • Chambers Europe
  • The Legal 500 EMEA