Energetyka

Zespół prawa energetycznego prowadzi kompleksową obsługę prawną największych polskich przedsiębiorstw z sektora energetycznego oraz obsługę inwestorów zagranicznych prowadzących działalność w elektroenergetyce, sektorze ciepłowniczym i gazowniczym. Prawnicy kancelarii WKB reprezentują także organizacje branżowe zarówno w konsultacjach projektów aktów prawnych w ministerstwach, jak i w pracach sejmowych. Ponadto WKB świadczy usługi eksperckie w zakresie implementacji dyrektyw unijnych do prawa polskiego.


Kancelaria WKB jest jedynym polskim członkiem Associated European Energy Consultants (AEEC) - organizacji zrzeszającej czołowe europejskie kancelarie prawnicze specjalizujące się w obsłudze klientów z sektora energetycznego. W zarządzie stowarzyszenia zasiada lider zespołu prawa energetycznego WKB dr Jerzy Baehr.

Doradztwo WKB w zakresie prawa energetycznego obejmuje w szczególności:

  • Kompleksowe doradztwo na rzecz firm energetycznych, gazowniczych i ciepłowniczych, z uwzględnieniem kwestii z zakresu energii odnawialnej, energetyki jądrowej oraz gazu łupkowego;
  • Doradztwo regulacyjne dotyczące zagadnień prawa energetycznego, w tym zagadnień taryfowych, umów i w sprawach spornych przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki;
  • Reprezentowanie izb i towarzystw sektora energetycznego w procesach legislacyjnych;
  • Usługi prawne w zakresie projektów prywatyzacyjnych, konsolidacyjnych i restrukturyzacyjnych związanych z wymogami prawa, jak i wynikających ze strategii firm;
  • Doradztwo prawne w zakresie procesów inwestycyjnych, negocjacjach dotyczących umów oraz prowadzenia spraw spornych z wykonawcami.

KONTAKT

Jerzy Baehr

jerzy.baehr@wkb.pl

T: +48 61 855 32 20

 

Jakub Pokrzywniak

jakub.pokrzywniak@wkb.pl

T: +48 61 855 32 20


REKOMENDACJE

Praktyka prawa energetycznego WKB jest wielokrotnie rekomendowana przez tak prestiżowe wydawnictwa jak:

  • Chambers Europe
  • The Legal 500 EMEA
  • Rzeczpospolita
  • Polityka Insight
  • IFLR 1000