Restrukturyzacje i postępowania upadłościowe

Zespół postępowań upadłościowych i restrukturyzacji kierowany jest przez dr. hab. Andrzeja Wiercińskiego. Andrzej Wierciński łączy wiedzę prawniczą i umiejętność poruszania się w zawiłościach prawa upadłościowego (o których wykłada jako profesor w warszawskiej Szkole Wyższej Psychologii Społecznej) z wieloletnim doświadczeniem nabytym w praktyce (w tym jako syndyk Stoczni Gdańskiej S.A.). Podejście całego naszego zespołu do świadczenia usług w zakresie restrukturyzacji i upadłości cechuje perfekcyjna znajomość prawa i biegłość w jego stosowaniu w praktyce, połączone z umiejętnością patrzenia na problemy prawne z perspektywy biznesowej oraz przyjętej strategii działania. Reprezentujemy wierzycieli, dłużników, restrukturyzowane podmioty gospodarcze, a także potencjalnych nabywców aktywów w sytuacji „distressed”.


Nasze atuty

 • Partnerzy zaangażowani bezpośrednio w projekt, szybkość reakcji oraz dostępność;
 • Zdrowy rozsądek, pragmatyzm oraz nieszablonowość i kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań;
 • Niezależność oraz elastyczność działania, idące w parze z międzynarodowym doświadczeniem i perspektywą;
 • Bogate doświadczenie w doradztwie nt. polskich aspektów międzynarodowych postępowań restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych;
 • Wyjątkowe doświadczenie członków naszego zespołu w zakresie projektów distressed M&A;
 • Połączenie doświadczenia z zakresu projektów M&A, prawa handlowego oraz procesowego w jednym zespole mogącym kompleksowo obsługiwać procesy restrukturyzacji i upadłości.


Doradztwo WKB w zakresie restrukturyzacji obejmuje w szczególności:

 • Przygotowywanie docelowej struktury prawnej przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw objętych restrukturyzacją;
 • Przeprowadzanie procesów due diligence i przygotowywanie na ich podstawie stosownych rekomendacji;
 • Sporządzanie wszelkiej dokumentacji związanej z procesem restrukturyzacji;
 • Prowadzenie negocjacji dotyczących procesu restrukturyzacji, z uwzględnieniem negocjacji z pracownikami;
 • Reprezentowanie klientów w postępowaniach związanych z procesem restrukturyzacji;
 • Reprezentowanie klientów w relacjach z pracownikami i związkami zawodowymi;
 • Kompleksowy nadzór prawny nad całością procesu restrukturyzacji.


Doradztwo WKB w zakresie postępowań upadłościowych obejmuje w szczególności:

 • Przygotowywanie strategii działań prawnych, zarówno dla dłużników jak i wierzycieli;
 • Prowadzenie lub asystowanie w procesach negocjacyjnych dotyczących sądowych i pozasądowych porozumień z wierzycielami;
 • Reprezentowanie klientów w postępowaniach, z uwzględnieniem postępowań egzekucyjnych likwidacyjnych oraz upadłościowych a także upadłościowych z elementem transgranicznym na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000);
 • Sporządzanie i negocjowanie wszelkich umów oraz przygotowywanie wniosków i innych dokumentów związanych z procesami upadłościowymi;
 • Opracowywanie dokumentów w zakresie konwersji i umarzania wierzytelności.

KONTAKT

Andrzej Wierciński

andrzej.wiercinski@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00

 

Jakub Jędrzejak

jakub.jedrzejak@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


REKOMENDACJE

Praktyka restrukturyzacji i postępowań upadłościowych WKB jest wielokrotnie rekomendowana przez tak prestiżowe wydawnictwa jak:

 • Chambers Europe

 • The Legal 500 EMEA

 • Who’s Who Legal