Ochrona środowiska i zasoby naturalne

Zespół ochrony środowiska WKB doradza polskim i zagranicznym przedsiębiorcom oraz podmiotom publicznym w kwestiach dotyczących zarówno polskiego jak i unijnego prawa ochrony środowiska oraz prawa ochrony przyrody.

Kancelaria posiada szerokie doświadczenie obejmujące wszystkie, ważne z punktu widzenia przepisów środowiskowych, aspekty rynkowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych, w tym: gospodarkę odpadami, emisję gazów i pyłów, gospodarkę wodną i odprowadzanie ścieków, ochronę przed hałasem oraz przed promieniowaniem elektromagnetycznym, jak również wsparcie w aspektach prawnych związanych
z jakością ziemi i gleby.

Doradztwo kancelarii WKB w zakresie ochrony środowiska i zasobów naturalnych obejmuje w szczególności:

  • Sporządzanie opinii prawnych;
  • Reprezentację klientów w postępowaniach przed organami administracyjnymi i sądami;
  • Sporządzanie analiz stanu prawnego, audytów środowiskowych oraz raportów due diligence;
  • Doradztwo przy postępowaniach w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000;
  • Kompleksowe doradztwo z zakresu ochrony środowiska w związku z prowadzeniem różnorodnych inwestycji;
  • Doradztwo w zakresie regulacji prawnych związanych ze zmianami klimatycznymi.

KONTAKT

Sergiusz Urban

sergiusz.urban@wkb.pl

T: +48 61 855 32 20


REKOMENDACJE

Praktyka ochrony środowiska co roku zdobywa rekomendacje w międzynarodowym rankingu Chambers Europe.