Nieruchomości i proces inwestycyjny

Obsługa prawna nieruchomości i procesów inwestycyjnych w kancelarii WKB obejmuje opracowanie optymalnych koncepcji nabycia nieruchomości oraz struktur finansowania i zabezpieczenia transakcji. Zespół WKB doradza również w zakresie szeroko rozumianego procesu budowlanego, znając specyfikę różnych sektorów, w tym w szczególności sektora nieruchomości komercyjnych, mieszkaniowych, hotelowych oraz sektora energetycznego.


Specjaliści zespołu nieruchomości posiadają rozległe doświadczenie w zakresie komercjalizacji obiektów handlowych, logistycznych oraz biurowych, jak i w zakresie zawierania, wykonywania oraz rozwiązywania umów dzierżaw, najmów i innych związanych z korzystaniem z nieruchomości.

Doświadczenie kancelarii WKB w zakresie prawa nieruchomości obejmuje w szczególności:

 • Analizę stanu prawnego nieruchomości (due diligence);
 • Obsługę prawną transakcji sprzedaży nieruchomości, w tym skomercjalizowanych obiektów handlowych, biurowych oraz centrów logistycznych (zarówno transakcje typu asset deal jak i share deal), opracowywanie optymalnych struktur transakcji;
 • Doradztwo w zakresie lokalizacji inwestycji, w tym w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego;
 • Opracowywanie umów najmu i dzierżaw, obsługa procesów komercjalizacji obiektów handlowych i biurowych;
 • Doradztwo w zakresie finansowania projektów, reprezentowanie klientów w relacjach i procesach negocjacyjnych z podmiotami finansującymi nabywanie nieruchomości;
 • Doradztwo w kwestiach administracyjno-prawnych związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji budowlanych, w tym w sprawach środowiskowych;
 • Obsługę prawną w zakresie procesu budowlanego, obejmującą opracowywanie, analizę i negocjowanie kontraktów budowlanych, w tym kontraktów EPC oraz umów o prace projektowe;
 • Doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomościami, w tym obsługę prawną w zakresie przygotowywania projektów umów związanych z zagospodarowaniem, zarządzaniem i komercyjnym wykorzystaniem nieruchomości, obejmującą m.in. sporządzanie umów z zarządcami nieruchomości, dostawcami mediów oraz opracowywanie wewnętrznych regulaminów użytkowania powierzchni wspólnych;
 • Doradztwo prawne w zakresie przygotowywania ofert przetargowych;
 • Reprezentację klientów przed sądami, organami nadzoru budowlanego oraz organami administracji publicznej i samorządowej;
 • Doradztwo i reprezentowanie cudzoziemców w procesach uzyskiwania zezwoleń na nabycie nieruchomości.

KONTAKT

Anna Wyrzykowska

anna.wyrzykowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Rekomendacje

Praktyka prawa nieruchomości co roku zdobywa rekomendacje w międzynarodowym rankingu The Legal 500 EMEA.