Prawo karne w biznesie

Kancelaria WKB wspiera klientów biznesowych w sprawach związanych z prawem i postępowaniem karnym, m.in. w działaniach mających na celu zapobieganie i wykrywanie przestępstw w przedsiębiorstwach (tzw. white collar crime) oraz obronę praw pokrzywdzonego lub oskarżonego.

W odpowiedzi na coraz większe zainteresowanie naszych klientów wdrażaniem procedur chroniących przedsiębiorców i pracodawców przed odpowiedzialnością karną, nasz zespół opracowuje i wspiera klientów we wdrażaniu m.in. polityk antykorupcyjnych, zakupowych, compliance i whistleblowing.

Adwokaci i radcowie prawni WKB reprezentują klientów na każdym etapie postępowania karnego i karnego skarbowego, uczestnicząc m.in. w wewnętrznych postępowaniach wyjaśniających, czynnościach przed organami ścigania oraz sądami, a także w postępowaniu wykonawczym. Ponadto zapewniamy reprezentację klientów w sprawach o wykroczenia, m.in. z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa budowlanego, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. 

Dzięki bogatemu doświadczeniu w pracy z podmiotami działającymi w różnych sektorach gospodarki oraz dogłębnej znajomości sektora finansowego, ubezpieczeniowego i spółek Skarbu Państwa, pomagamy identyfikować ryzyka, zapobiegać im i je eliminować.

Nasze mocne strony to przede wszystkim:

 • rozumienie potrzeb biznesowych klientów oraz umiejętność dostosowania strategii postępowania oraz stosowanych środków do realiów gospodarczych danego podmiotu;
 • poufność i dbałość o ochronę wizerunku klientów;
 • nasi prawnicy łączą znajomość prawa karnego z ekspercką wiedzą w zakresie innych dziedzin prawa, takich jak prawo konkurencji, prawo zamówień publicznych czy prawo spółek.


Wybrane doświadczenia kancelarii WKB w zakresie prawa karnego:  

 • doradztwo w zakresie zapobiegania i wdrażania procedur mających na celu minimalizację ryzyka popełnienia przestępstwa o charakterze gospodarczym oraz doradztwo na etapie ewaluacji rezultatów wdrożonych procedur; 
 • przeprowadzanie audytów pod kątem prawnokarnych aspektów działalności przedsiębiorców;  
 • reprezentacja klientów (zarówno osób fizycznych, jak i prawnych) w sprawach:
  • zmów przetargowych;  
  • czynów nieuczciwej konkurencji popełnianych przez byłych pracowników i członków zarządu;
  • karnych gospodarczych, w tym w zakresie działalności w sektorze finansowym;
  • związanych z odpowiedzialnością karną członków zarządu;
  • obejmujących postępowania karne dotyczące przestępstw przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów oraz przestępstw gospodarczych.

KONTAKT

Jan Roliński
jan.rolinski@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Jordan Zafirow
jordan.zafirow@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00