Zamówienia publiczne

Zespół prawa zamówień publicznych kancelarii WKB to jeden z najbardziej doświadczonych zespołów specjalizujących się w tej dziedzinie prawa w Polsce. Prawnicy WKB byli ekspertami w toku prac legislacyjnych nad przepisami ustawy „Prawo zamówień publicznych”. Ponadto eksperci kancelarii: dr Jerzy Baehr, dr Tomasz Kwieciński, adwokat Jan Roliński oraz radca prawny Aleksander Stawicki są współautorami komentarza do „Prawa zamówień publicznych”, którego trzy wydania ukazały się nakładem Urzędu Zamówień Publicznych.

Kancelaria świadczy usługi doradcze na rzecz podmiotów udzielających największych w Polsce zamówień publicznych, korporacji ubiegających się o te zamówienia, a także dla administracji państwowej i organów samorządu terytorialnego.


Prawnicy z zespołu prowadzą bloga poświęconego kluczowym aspektom zamówień publicznych. Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi wpisami TUTAJ.


Wieloletnie doświadczenie i wiedza ekspercka zespołu WKB w zakresie prawa zamówień publicznych obejmuje w szczególności:

 • Przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 • Przygotowywanie wewnętrznych aktów ustalających procedowanie;
 • Opracowywanie dokumentacji postępowania;
 • Przeprowadzanie postępowań w imieniu zamawiającego;
 • Prowadzenie procesów negocjacyjnych oraz udział w rokowaniach;
 • Zastępstwo procesowe;
 • Reprezentowanie klientów w postępowaniach toczących się w wyniku wniesienia odwołania;
 • Reprezentowanie klientów w postępowaniach spornych;
 • Pomoc prawną w procedurach zamówieniowych prowadzonych przez podmioty niezobowiązane do stosowania przepisów „Prawa zamówień publicznych”;
 • Doradztwo prawne z zakresu unijnego prawa zamówień publicznych.

KONTAKT

Jan Roliński

jan.rolinski@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


REKOMENDACJE

Praktyka prawa zamówień publicznych WKB jest od lat rekomendowana przez tak prestiżowe wydawnictwa jak:

 • Chambers Europe
 • The Legal 500 EMEA
 • Rzeczpospolita