Projekty infrastrukturalne

Praktyką projektów infrastrukturalnych kancelarii WKB kierują prawnicy z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze złożonych przedsięwzięć infrastrukturalnych – Anna Flaga-Martynek (radca prawny, doradca) oraz Marta Midloch (radca prawny).

Zespół ma bogate doświadczenie w doradztwie na rzecz zarówno zamawiających, jak i wykonawców (w tym  z sektora publicznego), na wszystkich etapach prowadzonych przez nich projektów infrastrukturalnych, z uwzględnieniem pomocy w rozwiązywaniu sporów.

Eksperci WKB doradzają klientom z branży energetycznej, drogowej, lotniczej, budowlanej, gospodarki odpadami, wodno-kanalizacyjnej i chemicznej oraz firmom realizującym przedsięwzięcia inwestycyjne współfinansowane ze środków publicznych. Zespół oferuje również wsparcie prawne stowarzyszeniom i izbom gospodarczych skupiającym przedsiębiorstwa z danych sektorów.

Nasze atuty:

 • wiedza z zakresu procesu budowlanego połączona z praktycznym doświadczeniem zdobytym podczas realizacji skomplikowanych projektów inwestycyjnych dla różnych sektorów m.in. przy budowie: terminalu LNG, instalacji ochrony środowiska (w tym instalacji odsiarczania i odazotowania spalin), bloków energetycznych, farm wiatrowych, dróg ekspresowych i autostrad, zajezdni tramwajowych, jak również przy wdrożeniu systemów inteligentnego opomiarowania;
 • umiejętność dostrzegania potencjalnego ryzyka dla projektu oraz proponowania optymalnych rozwiązań z punktu widzenia klienta i bezpieczeństwa inwestycji;
 • innowacyjne rozwiązania dla najbardziej skomplikowanych problemów prawnych;
 • zrozumienie specyfiki działalności klientów;
 • wsparcie ekspertów z poszczególnych specjalizacji w ramach WKB w zależności od potrzeby projektu;
 • pasja i zaangażowanie oraz dbałość o dobre i trwałe relacje biznesowe.


Doradztwo prawne w zakresie projektów infrastrukturalnych i PPP obejmuje w szczególności:

 • Pomoc prawną w przygotowywaniu ofert w zakresie zamówień publicznych;
 • Reprezentowanie klientów w postępowaniach przetargowych;
 • Reprezentowanie klientów w sporach związanych z realizacją przedsięwzięć infrastrukturalnych;
 • Doradztwo w projektach typu PPP, w tym doradztwo w wyborze optymalnej architektury prawnej przedsięwzięcia włącznie z doradztwem na rzecz inwestorów dotyczącym optymalnego trybu wyboru wykonawcy  inwestycji;
 • Reprezentowanie Klientów w toku postępowań zmierzających do wyboru wykonawcy inwestycji;
 • Przygotowywanie projektów umów związanych z realizacją inwestycji między innymi w formule PPP, umów konsorcjum oraz umów z podwykonawcami;
 • Doradztwo w kwestiach administracyjno-prawnych związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji budowlanych, w tym w sprawach środowiskowych;
 • Doradztwo w procesach negocjacyjnych z instytucjami finansowymi;
 • Reprezentowanie klientów w sporach przed sądami powszechnymi i polubownymi w sprawach związanych z realizacją przedsięwzięć infrastrukturalnych między innymi w zakresie inwestycji w drogownictwie, energetyce, zaopatrzeniu w wodę i przemyśle ciężkim.

KONTAKT

Anna Flaga-Martynek

anna.flaga@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Marta Midloch

marta.midloch@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


REKOMENDACJE

Kancelaria WKB została sklasyfikowana w Tier 2 w obszarze „Infrastruktura” w przewodniku „IFLR1000’s 2016 guide to Energy and infrastructure”.


Kancelaria WKB została wybrana Doradcą Roku w konkursie „Diamenty Polskiej Infrastruktury 2015” organizowanym przez Executive Club, który zrzesza przedstawicieli top managementu reprezentujących najważniejsze polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa. Kapituła konkursu przyznaje nagrody osobom i firmom, które wyróżniają się osiągnięciami w branży, wyjątkową efektywnością biznesową i innowacyjnością, a tym samym przyczyniają się do rozwoju infrastruktury w Polsce.