Prawo własności intelektualnej & TMT

Kancelaria WKB świadczy usługi doradztwa prawnego w zakresie prawa własności intelektualnej (w tym prawa własności przemysłowej), prawa mediów i prawa nowych technologii. W powyższym zakresie doradzamy klientom działającym między innymi na rynku wydawniczym, reklamowym, muzyki i rozrywki, spożywczym i usług finansowych.  

Doradztwo WKB obejmuje w sczególności:

 • opracowywanie strategii ochrony utworów prawno-autorskich, oznaczeń, wzorów, wynalazków, tajemnic handlowych i domen internetowych;
 • przygotowywanie i negocjowanie umów przeniesienia albo licencji praw własności intelektualnej;
 • przygotowywanie i negocjowanie umów na produkcję i dystrybucję utworów audiowizualnych;
 • przygotowywanie i negocjowanie umów agencyjnych, franszyzowych oraz outsourcingowych;
 • przygotowywanie i negocjowanie umów merchandisingowych oraz sponsorskich;
 • przygotowywanie i negocjowanie umów marketingowych (reklamowych) oraz z umów z domami mediowymi;
 • przygotowywanie i negocjowanie umów licencyjnych, wsparcia i szkoleń w zakresie programów komputerowych lub systemów teleinformatycznych.


Prawnicy WKB reprezentują klientów w sporach dotyczących:

 • Naruszenia praw do znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych i użytkowych oraz utworów (w tym programów komputerowych i utworów audiowizualnych);
 • Czynów nieuczciwej konkurencji;
 • Naruszenia dóbr osobistych, w tym prawa do wizerunku;
 • Praw do domen internetowych;
 • Odpowiedzialności za treści zamieszczane w Internecie.


Zespół własności intelektualnej doradza i tworzy:

 • Regulaminy serwisów Internetowych;
 • Regulaminy promocji;
 • Regulaminy konkursów.
 • Ochrony praw związanych ze znakami towarowymi, patentami i wzorami przemysłowymi,
  w tym pomocy proceduralnej w Polskim Urzędzie Patentowym;
 • Weryfikuje regulaminy w celu wykluczenia ryzyka stosowania klauzul niedozwolonych.


Prawnicy WKB, posiadają ogromne doświadczenie w kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności:

 • Przygotowujemy dokumenty potrzebne do zgłoszenia bazy danych osobowych do GIODO;
 • Przygotowujemy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • Doradzamy w zakresie „przepływu” danych w spółkach grupy;
 • Prowadzimy postępowania wszczęte przez GIODO;
 • Przygotowujemy opinie dotyczące zakresu przetwarzania danych.


Prawnicy WKB od lat zajmują się zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania organizacji zbiorowego zarządzania oraz relacji pomiędzy takimi organizacjami a uprawnionymi do odpowiednich praw autorskich.

WKB świadczy usługi doradztwa prawnego w dziedzinie marketingu “towarów wrażliwych” oraz prowadzenia gier losowych i zakładów wzajemnych.

Ponadto WKB oferuje pełne doradztwo w zakresie prawa telekomunikacyjnego i prawa pocztowego.


W szczególności kancelaria posiada szerokie doświadczenie w świadczeniu następujących usług:

 • Rejestracji działalności telekomunikacyjnej;
 • Reprezentowaniu Klientów przed UKE oraz w postępowaniach administracyjnych;
 • Przygotowywaniu projektów i negocjowaniu umów dotyczących relacji między operatorskich;
 • Przygotowywaniu projektów i negocjowaniu umów o dostępie do Internetu i transmisji danych;
 • Przygotowywaniu projektów umów o usługi telekomunikacyjne oraz zapewnienie standardowych warunków usług telekomunikacyjnych;
 • Doradztwie w kwestiach dotyczących praw i obowiązków abonentów i operatorów.

REKOMENDACJE

Praktyka prawa własności intelektualnej i TMT jest rokrocznie doceniana przez tak prestiżowe wydawnictwa jak:

 • Chambers Europe

 • The Legal 500 EMEA

 • Media Law International

 • Polityka Insight