Ubezpieczenia

Prawnicy kancelarii WKB posiadają bogate i wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług prawnych z dziedziny prawa ubezpieczeniowego.

Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego zarówno na rzecz ubezpieczycieli, jak również brokerów ubezpieczeniowych, a także polskich i zagranicznych ubezpieczających i ubezpieczonych. Prawnicy kancelarii są autorami i współautorami wielu publikacji praktycznych i naukowych (komentarzy, monografii, studiów i artykułów) współtworząc naukę prawa ubezpieczeń w Polsce. Jako eksperci biorą udział w pracach legislacyjnych związanych z prawną regulacją rynku ubezpieczeń (m.in. umowy ubezpieczenia w kodeksie cywilnym).

Doradztwo WKB w zakresie prawa ubezpieczeń obejmuje w szczególności:

 • Doradztwo na rzecz ubezpieczycieli, w szczególności w odniesieniu do kształtowania treści Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i relacji z Komisją Nadzoru Finansowego;
 • Doradztwo na rzecz brokerów ubezpieczeniowych;
 • Zastępstwo procesowe ubezpieczających, ubezpieczonych i poszkodowanych a także pośredników ubezpieczeniowych w postępowaniach likwidacyjnych i sądowych o świadczenia ubezpieczeniowe i odszkodowawcze, a także w sporach dotyczących klauzul abuzywnych;
 • Reprezentowanie ubezpieczycieli w sporach przed Prezesem UOKiK;
 • Doradztwo prawne na rzecz ubezpieczających na etapie zawierania oraz realizacji umów ubezpieczenia;
 • Przygotowywanie oraz prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenia;
 • Doradztwo prawne na rzecz zagranicznych ubezpieczycieli oraz brokerów ubezpieczeniowych, w tym w zakresie dostosowywania zagranicznych wzorców umów do wymogów polskiego prawa, a także likwidacji poważnych szkód zaistniałych w Polsce;
 • Doradztwo na rzecz izb gospodarczych ubezpieczycieli i pośredników ubezpieczeniowych oraz ich stowarzyszeń, w tym w szczególności dla Polskiej Izby Ubezpieczeń, Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz Polskiej Izby Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych;
 • Doradztwo na rzecz jednego z polskich ubezpieczycieli w zakresie pozwu grupowego;
 • Doradztwo na rzecz ubezpieczycieli w zakresie szkód osobowych.

REKOMENDACJE

 • Chambers Europe
 • The Legal 500 EMEA


WKB Wiercinski, Kwiecinski, Baehr provides ‘service at the highest level’.
The Legal 500 EMEA 2018 | Insurance


PUBLIKACJE

Nowe zasady dystrybucji ubezpieczeń (Wolters Kluwer, 2018)