Prawo spółek i ład korporacyjny

Zespół prawa spółek i ładu korporacyjnego kancelarii WKB doradza spółkom publicznym i prywatnym na wszystkich etapach rozwoju, prowadząc ich bieżącą obsługę prawną, a także skomplikowane procesy restrukturyzacyjne.

Doświadczenie kancelarii i jej prawników obejmuje m.in. zakładanie i likwidację spółek, procesy łączenia, podziału i przekształceń, niestandardowe podwyższenia kapitału zakładowego i przymusowe wykupy akcji. Klientami WKB są polskie i międzynarodowe korporacje działające w kluczowych sektorach polskiej gospodarki. Prawnicy WKB prowadzą bieżącą obsługę prawną, m.in. w zakresie prawa cywilnego i spółek, wprowadzając w życie rozwiązania dostosowane do dynamicznie zmieniającego się rynku oraz potrzeb klientów.


Kancelaria WKB jest członkiem ChangeBoardMember.com (CBM), nowatorskiego serwisu prawniczego, który pomaga w przeprowadzaniu zmian w składzie organów spółek kapitałowych w zagranicznych jurysdykcjach. Serwis obejmuje obecnie ponad 50 jurysdykcji na całym świecie. Zapraszamy do odwiedzenia strony: www.changeboardmember.com.


W zakresie prawa spółek i ładu korporacyjnego kancelaria WKB świadczy następujące usługi:

 • Doradztwo na etapie rozpoczynania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, w tym wybór jej właściwej formy, opracowywanie wymaganej dokumentacji i reprezentowanie przed właściwymi organami;
 • Prowadzenie procesów łączenia, podziału, przekształcania i likwidacji spółek od strony prawnej;
 • Opracowywanie koncepcji restrukturyzacji spółek, obejmującej również aspekty podatkowe, pracownicze i regulacyjne, a także jej implementacja;
 • Doradztwo w procesach negocjacyjnych z zakresu porozumień typu joint venture oraz umów pomiędzy wspólnikami;
 • Reprezentowanie klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, w tym
  w postępowaniu rejestrowym, w zakresie odpowiedzialności członków zarządu oraz w sporach korporacyjnych pomiędzy wspólnikami lub pomiędzy wspólnikiem a spółką;
 • Opracowywanie i implementacja zasad ładu korporacyjnego i prawa holdingowego;
 • Przeprowadzanie audytów korporacyjnych (corporate governance), przeglądów obowiązujących procedur i regulacji oraz przygotowywanie odpowiednich raportów;
 • Bieżące doradztwo na rzecz organów spółek handlowych, w tym przygotowywanie
  i przewodniczenie zgromadzeniom spółek kapitałowych, opiniowanie i przygotowywanie kontraktów handlowych oraz przeprowadzanie badań potencjalnych kontrahentów;
 • Opiniowanie i rozwiązywanie skomplikowanych zagadnień prawnych oraz przeprowadzanie złożonych procesów, w szczególności wykupu dobrowolnego i przymusowego akcji (squeeze-out), umarzania udziałów/akcji, wejścia i wystąpienia wspólników ze spółki, operacji na kapitałach własnych spółek;
 • Doradztwo w aspektach korporacyjnych procesów akwizycji.

REKOMENDACJE

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu prawników praktyki prawa spółek i ładu korporacyjnego WKB rokrocznie otrzymuje ona rekomendacje tak prestiżowych wydawnictw jak:

 • Chambers Global
 • Chambers Europe
 • The Legal 500 EMEA