Prawo pracy

Zespół prawa pracy kancelarii WKB świadczy usługi doradcze z zakresu stosunku pracy, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i zbiorowym. Ponadto prawnicy kancelarii posiadają doświadczenie w prowadzeniu negocjacji ze związkami zawodowymi, w szczególności dotyczących pakietów socjalnych oraz zakładowych układów zbiorowych pracy, a także w rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

 

Prawnicy WKB są członkami Stowarzyszenia Prawa Pracy oraz European Employment Lawyers Association – organizacji zrzeszających prawników specjalizujących się w prawie pracy.


Oferta WKB w zakresie prawa pracy obejmuje w szczególności:

  • Doradztwo z zakresu zasad zatrudniania pracowników i współpracowników na rzecz klientów tworzących nowe podmioty;
  • Doradztwo z zakresu określania zasad wynagradzania kadry menedżerskiej;
  • Doradztwo z zakresu restrukturyzacji spółek i restrukturyzacji zatrudnienia;
  • Doradztwo z zakresu zwolnień grupowych;
  • Negocjowanie porozumień ze związkami zawodowymi i przedstawicielami pracowników;
  • Reprezentowanie klientów w sporach sądowych z pracownikami;
  • Tworzenie regulaminów wewnętrznych oraz programów compliance w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji;
  • Doradztwo z zakresu prawa ochrony danych osobowych, przekazywania danych za granicę oraz przetwarzania danych poufnych;
  • Sporządzanie projektów umów dotyczących administrowania bazami danych osobowych.

KONTAKT

Wioleta Polak

wioleta.polak@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


REKOMENDACJE

Praktyka prawa pracy WKB co roku zdobywa rekomendacje w międzynarodowym rankingu The Legal 500 EMEA.