Prawo podatkowe

Zespół prawa podatkowego WKB świadczy kompleksowe usługi w zakresie prawa podatkowego. Zapewnia Klientom fachową obsługę podatkową, pozwalającą z jednej strony na eliminowanie zagrożeń związanych z obciążeniami podatkowymi, a z drugiej na możliwość optymalizacji działalności gospodarczej z perspektywy podatkowej. W tym celu opracowuje dla Klientów struktury podatkowe, zarówno konkretnych transakcji jak i bieżącej działalności (także we współpracy z zagranicznymi doradcami podatkowymi).


Ponadto zespół prawa podatkowego WKB wspiera klientów w zakresie postępowań podatkowych i skarbowych oraz reprezentuje ich w postępowaniach przed sądami administracyjnymi.

Doradztwo WKB w zakresie prawa podatkowego obejmuje w szczególności

  • Kompleksowe doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem podatkowym w firmie w tym przygotowanie stosownych struktur, regulaminów i instrukcji, zapytań o wiążące interpretacje podatkowe;
  • Analizę podatkowych aspektów działań transakcji fuzji i przejęć w tym obejmujących restrukturyzację (podziały, połączenia, wnoszenia aportów, restrukturyzacje) prowadzonych przez klientów oraz ich optymalizację podatkową;
  • Pomoc i doradztwo w relacjach z organami podatkowymi w tym: w trakcie przeprowadzanych czynności sprawdzających, kontroli podatkowych oraz kontroli skarbowych oraz postępowań podatkowych;
  • Bieżące doradztwo podatkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej, mające na celu rozwiązywanie problemów pojawiających się w trakcie prowadzonej przez Klientów działalności gospodarczej;
  • Opracowanie efektywnych podatkowo struktur inwestycyjnych z wykorzystaniem międzynarodowych reżimów podatkowych;
  • Przygotowanie dokumentacji podatkowej, w tym dokumentacji cen transferowych;
  • Doradztwo w zakresie odpowiedzialności członków zarządu oraz podmiotów zbiorowych za przestępstwa i wykroczenia podatkowe.

KONTAKT

Łukasz Czekański

lukasz.czekanski@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


REKOMENDACJE

Praktyka prawa podatkowego WKB jest wielokrotnie rekomendowana przez tak prestiżowe wydawnictwo jak The Legal 500 EMEA.