Prawo ochrony konkurencji

Przepisy prawa konkurencji odgrywają coraz większą rolę w działalności przedsiębiorców w Polsce i na świecie. Systematycznie rosną kompetencje organów ochrony konkurencji. Rośnie także poziom kar nakładanych nie tylko za praktyki ograniczające konkurencję czy naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, ale także coraz częściej za różnego rodzaju naruszenia proceduralne. Nasz zespół prawa konkurencji, powszechnie zaliczany do najlepszych w Polsce, od wielu lat skutecznie doradza klientom, wśród których są największe przedsiębiorstwa polskie i zagraniczne, nie tylko w toku postępowań przez organami ochrony konkurencji, ale także w licznego rodzaju działaniach prewencyjnych, których celem jest eliminowanie lub ograniczenie ryzyka naruszenia reguł gry wolnorynkowej.

Oferta kancelarii w zakresie prawa ochrony konkurencji obejmuje w szczególności:

 • Doradztwo prawne w postępowaniach przed krajowym organem ds. ochrony konkurencji – Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
  w sprawach praktyk ograniczających konkurencję na rynku, kontroli koncentracji, naruszeń zbiorowych interesów konsumentów;
 • Ocenę zgodności podjętych działań z obowiązującym prawem, w tym ocenę różnego rodzaju umów handlowych pod względem zgodności z przepisami o ochronie konkurencji, doradztwo w zakresie polityki handlowej i cenowej;
 • Kompleksową obsługę prawną procesów tworzenia sieci dystrybucyjnych i franchisingowych;
 • Pomoc w opracowywaniu programów zgodności w celu minimalizacji ryzyka naruszenia przepisów prawa konkurencji;
 • Szkolenia dla kluczowych pracowników klienta;
 • Doradztwo w zakresie prawa konsumenckiego, w tym w zakresie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, nieuczciwej konkurencji oraz nieuczciwych praktyk rynkowych.

KONTAKT

Aleksander Stawicki

aleksander.stawicki@wkb.pl

T: +48 61 855 32 20


REKOMENDACJE

Praktyka prawa ochrony konkurencji WKB jest wielokrotnie rekomendowana przez tak prestiżowe wydawnictwa jak:

 • Chambers Europe
 • The Legal 500 EMEA
 • Who’s Who Legal
 • Global Competition Review
 • Polityka Insight