Bankowość i finanse

Zespół bankowości i finansów doradza bankom, instytucjom finansowym, funduszom inwestycyjnym oraz kredytobiorcom w krajowych oraz transgranicznych transakcjach finansowania, w tym w transakcjach finansowania przedsiębiorstw (corporate finance), finansowania akwizycji (acquisition finance), jak również w zakresie project finance oraz finansowań typu mezzanine, leasingu i refinansowań. Nasze usługi obejmują również kwestie pokrewne, w tym doradztwo dotyczące struktur prawnych i podatkowych, badania due diligence potencjalnych kredytobiorców oraz doradztwo z zakresu kwestii regulacyjnych.


 


Nasze atuty

 • Partnerzy zaangażowani bezpośrednio w projekt, szybkość reakcji oraz dostępność;
 • Zdrowy rozsądek, pragmatyzm oraz nieszablonowość i kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań;
 • Niezależność oraz elastyczność działania, idące w parze z międzynarodowym doświadczeniem i perspektywą;
 • Znajomość rynku i standardowych dokumentów oraz ugruntowanych standardów finansowania, lecz jednocześnie otwarcie na analizę i poszukiwanie alternatywnych rozwiązań dostosowanych do danej sytuacji i należycie zabezpieczających interes klienta;
 • Nie tylko doradzamy klientom lecz także słuchamy pozostałych stron transakcji tak, aby możliwie szybko znaleźć płaszczyznę porozumienia.


Doradztwo WKB w zakresie finansów i bankowości obejmuje w szczególnosci:

 • Doradztwo w transakcjach  typu project finance, structured finance oraz acquisition finance;
 • Przygotowywanie opinii prawnych dotyczących zagadnień z zakresu prawa bankowego, kwestii regulacyjnych i szeroko rozumianych kwestii związanych z finansowaniem;
 • Prowadzenie negocjacji i asystowanie klientom w procesach negocjacyjnych;
 • Przygotowywanie standardowych wzorów umów oraz regulaminów świadczenia usług;
 • Przeprowadzanie wszelkiego rodzaju badań due diligence, w tym badań kredytobiorców, jak również dokumentacji finansowania;
 • Przygotowywanie i realizację projektów nabywania i zbywania pakietów wierzytelności kredytowych;
 • Obsługę prawną struktur cash-poolingu;
 • Obsługę prawną działalności consumer finance.

KONTAKT

Marcin Smolarek
marcin.smolarek@wkb.pl

M: +48 668 466 588
T: +48 22 201 00 00


Jakub Jędrzejak
jakub.jedrzejak@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00

REKOMENDACJE

Praktyka bankowości i finansów WKB jest wielokrotnie rekomendowana przez tak prestiżowe wydawnictwa jak:

 • The Legal 500 EMEA

 • IFLR 1000