Start-upy: rozwój, inwestycje, wyjścia

Świadczymy kompleksowe usługi prawne dla innowacyjnego sektora gospodarki. Wspieramy klientów we wszystkich aspektach związanych z tworzeniem, wdrażaniem i finansowaniem innowacji w przedsiębiorstwie.

Pomagamy opracować rozwiązania prawne w zakresie ochrony know-how i strategii ochrony praw własności intelektualnej.

Doradzamy w zakresie pomocy publicznej w projektach badawczo-rozwojowych oraz przy komercjalizacji wyników badań.

Nasz zespół transakcyjny, wspierany przez specjalistów z innych zespołów (m.in. IP/TMT, prawa pracy, prawa konkurencji, life sciences oraz podatkowego), zapewnia kompleksową obsługę inwestycji związanych z funkcjonowaniem start-upów oraz wyjść z takich inwestycji.

KONTAKT

Agnieszka Wiercińska-Krużewska

agnieszka.wiercinska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00

 

Jakub Jędrzejak

jakub.jedrzejak@wkb.pl

T: + 48 22 201 00 00

 

Anna Wojciechowska

anna.wojciechowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00

DORADZAMY


 • spółkom na wczesnym etapie rozwoju (start-up) zarówno w ich codziennej działalności (kwestie regulacyjne, tworzenie regulaminów działalności itp.), jak i w związku z pozyskiwaniem finansowania na rozwój i inwestycjami inwestorów zewnętrznych;
 • inwestorom branżowym oraz finansowym przy inwestycjach w start-upy oraz wyjściach z inwestycji;
 • założycielom, właścicielom i managerom start-upów przy pozyskiwaniu inwestorów, negocjowaniu umów inwestycyjnych oraz warunków opcji typu ESOP (employee share option plan) oraz wyjściach z inwestycji.


WYBRANE DOŚWIADCZENIE


 • Doradzaliśmy Naspers przy wartej 15 mln dolarów inwestycji w polski start-up edukacyjny Brainly. Doradztwo obejmowało kompleksową obsługę prawną w zakresie polskich aspektów transakcji (wiodącym doradcą klienta w obszarze prawa amerykańskiego była kancelaria Gunderson Dettmer Stough Villeneuve Franklin & Hachigian, LLP).

 • Przygotowywaliśmy i negocjowaliśmy umowę konsorcjum pomiędzy przedsiębiorcą a Instytutem Biologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego i Warszawskim Uniwersytetem Medycznym dotyczącą realizacji dofinansowanego przez NCBiR projektu opracowania innowacyjnych produktów spożywczych.

 • Doradzaliśmy założycielkom WeGirls S.A. oraz funduszowi Experior spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Venture Fund I spółka komandytowo-akcyjna (fundusz private equity) przy negocjowaniu umowy inwestycyjnej oraz umowy wspólników z funduszem dotyczącej inwestycji w WeGirls (producenta lalek, ubranek oraz akcesoriów dla lalek) ustalającej zasady współpracy oraz warunki wyjścia z inwestycji.

 • Przygotowywaliśmy opinie prawne oceniające ryzyko otrzymania bądź udzielenia przez przedsiębiorców pomocy publicznej w wyniku zawieranych transakcji, w tym z inicjatyw JEREMIE i JESSICA.

 • Wspieraliśmy grupę udziałowców Coders Center sp. z o.o. w transakcji sprzedaży udziałów w spółce na rzecz SoftServe, największej na Ukrainie firmy IT o zasięgu globalnym. Coders Center to prywatna spółka technologiczna specjalizująca się w rozwiązaniach typu enterprise content management systems i platformach e-commerce, jest partnerem biznesowym dla wielu liderów branży takich jak Sitecore czy Adobe.

 • Doradzaliśmy założycielom i pierwotnym akcjonariuszom Perfect Gym Solutions (producent oprogramowania do zarządzania klubami fitness i obiektami sportowymi) przy negocjowaniu i podpisaniu umowy inwestycyjnej z funduszem venture capital Innovation Nest i Daftcode dotyczącej inwestycji w Perfect Gym Solutions, ustalającej zasady współpracy oraz warunki wyjścia, a także w niektórych aspektach związanych z ustaleniami badania due diligence przeprowadzonego przez inwestora oraz w czynnościach spółki zmierzających do wejścia na rynki zagraniczne.

 • Doradzaliśmy wspólnikom, założycielom i menedżerom Domodi.pl sp. z o.o. (właściciel platform domodi.pl oraz homebook.pl) przy transakcji sprzedaży 51% udziałów w Domodi na rzecz spółki Wirtualna Polska, a także w zakresie zawarcia umowy wspólników regulującej m.in. współpracę stron w rozwoju i prowadzeniu działalności Domodi oraz uprawnienia stron związane ze stopniowym przejęciem przez WP pełnej kontroli nad spółką.

 • Wspieraliśmy założycieli i menedżerów SiDLY sp. z o.o. (pioniera w konstruowaniu innowacyjnych urządzeń przeznaczenia telemedycznego, skierowanych do osób będących pod stałą opieką medyczną) w negocjowaniu umowy inwestycyjnej oraz umowy wspólników z funduszem inwestycyjnym zamkniętym (FIZ) Internet Ventures (zarządzanym przez MCI Management S.A. oraz współfinansowanym przez Krajowy Fundusz Kapitałowy) dotyczącej inwestycji tego funduszu w Sidly,  ustalającej zasady współpracy oraz warunki wyjścia z inwestycji.

 • Doradzaliśmy założycielom i menadżerom Pyszne.pl w zakresie renegocjowania warunków umowy sprzedaży udziałów z inwestorem strategicznym.

 • Doradzaliśmy wspólnikom i założycielom NextWeb Media Group (właściciela serwisów internetowych abcZdrowie.pl oraz Parenting.pl, a także twórcy platformy blogów Blomedia.pl) przy transakcji sprzedaży 100% udziałów w NextWeb Media na rzecz Wirtualna Polska Holding oraz zawarcia umowy sprzedaży udziałów regulującej uprawnienia i obowiązki stron związane z mechanizmem „earn-out”.

 • Wspomagaliśmy start-upy w zakresie inwestycji aniołów biznesu.

 • Doradzaliśmy osobom fizycznym przy tworzeniu przedsięwzięć seedowych, np.: Arclura, Halo², VoiceWorks, BA Service, Executive&Friends, Cludo, Foam.