Transport i logistyka

Prawnicy kancelarii posiadają wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej największych, strategicznych firm branży logistycznej i transportowej oraz doskonale znają specyfikę tej branży oraz czynniki kształtujące jej rozwój. Prawnicy WKB doradzają zarówno we wszelkiego rodzaju kwestiach związanych z codzienną działalnością operacyjną w (w tym prawo konkurencji, podatki, zagadnienia regulacyjne, prawo własności intelektualnej, prawo handlowe, etc.), jak również w transakcjach M&A i restrukturyzacjach dotyczących podmiotów z tego sektora.


KONTAKT

Aleksander Stawicki

aleksander.stawicki@wkb.pl

T: +48 61 855 32 20

Wybrane doświadczenie

  • Grupa Raben

Kancelaria świadczy  kompleksową obsługę prawną dla  lidera rynku polskiej logistyki. Doradzaliśmy spółkom z  Grupy Raben w związku z przygotowanie i wdrożeniem nowej polityki biznesowej (np. kwestie compliance) a także w zakresie uzyskania zgody Prezesa UOKiK na koncentrację polegającą na przejęciu kontroli nad konkurentem – przedsiębiorstwem przewozowym o zasięgu europejskim. WKB doradzało także Grupie Raben w kilkudziesięciu przejęciach, procesach restrukturyzacyjnych oraz kwestiach finansowania przedsiębiorstwa w tym w skomplikowanych przedtransakcyjnych analizach due dilligence wynikających z przejęcia grupy przedsiębiorstw z sektora transportowego oraz ich dalszej integracji z Grupą Raben a także projektach acquisition finance oraz sale and lease-back.

  • Hutchison Port Holdings

Doradztwo w zakresie różnorodnych zagadnień prawnych istotnych z punktu widzenia funkcjonowania terminalu kontenerowego w Porcie Morskim Gdynia

  • Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Kancelaria WKB doradzała  w zakresie polityki handlowej jak również w kwestiach związanych z pomocą publiczną.

  • PLL LOT S.A.

Prawnicy kancelarii WKB świadczyli usługi doradztwa prawnego w procesie restrukturyzacji spółek zależnych Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. oraz w procesie negocjacyjnym  z leasingodawcami w ramach nowych struktur powstałych w wyniku restrukturyzacji grupy LOT. Ponadto zakres świadczonych usług obejmował także doradztwo  dotyczące umów leasingu floty statków powietrznych oraz sprzętu naziemnego.

  • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Poznań sp. z o.o.

Kancelaria WKB świadczyła usługi doradztwa prawnego  na rzecz MPK Poznań sp. z o.o. w związku z wyborem formuły prawnej realizacji inwestycji przedłużenia linii tramwajowej oraz budowy nowoczesnego dworca komunikacji miejskiej wraz z podziemnym parkingiem Park & Ride. Kancelaria odpowiadała również za kompleksową obsługę postępowań przetargowych prowadzonych przez MPK Poznań sp. z o.o. na zakup nowoczesnego taboru tramwajowego i autobusowego. WKB pełniła także rolę doradcy na rzecz MPK Poznań sp. z o.o. w negocjacjach umowy z inżynierem kontraktu oraz w procesie przetargowym na wykonawcę nowej zajezdni tramwajowej. Wszystkie postępowania współfinansowane były ze środków Unii Europejskiej.

  • Agencja Budowy i Eksploatacji Autostrad

Prawnicy WKB na zlecenie Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad uczestniczyli w procesie negocjacyjnym oraz przygotowaniu umowy koncesyjnej z koncesjonariuszem Autostrada Wielkopolska S.A. na budowę, eksploatację i utrzymanie odcinków autostrady A2. Projekt typu Build-Operate-Transfer, był dotychczas największym tego rodzaju projektem finansowania infrastruktury w Polsce.

  • Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej

Kancelaria WKB świadczyła usługi doradztwa prawnego na rzecz Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej przy projekcie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Zakres prac kancelarii obejmował opiniowanie i przygotowywanie stanowiska sektora oraz bieżący kontakt z Ministerstwem Infrastruktury.

  • Transakcje fuzji i przejęć

Kancelaria WKB posiada szerokie doświadczenie w obsłudze transakcji fuzji i przejęć w sektorze transportu i logistyki. Poza świadczeniem usług na rzecz Grupy Raben kancelaria wspierała także udziałowców PTK Holding (drugiego co do wielkości prywatnego przewoźnika kolejowego w Polsce) w procesie sprzedaży udziałów na rzecz Deutsche Bahn. Ponadto kancelaria reprezentowała spółkę Trakcja Polska S.A. (obecnie Trakcja S.A.) w procesie zakupu producenta podkładów kolejowych oraz świadczyła usługi na rzecz Zelsys a.s. z Bratysławy w procesie prywatyzacji Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych w Krakowie.