Sektor publiczny

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu we współpracy z samorządami oraz administracją publiczną kancelaria WKB oferuje swoim klientom pomoc w realizacji projektów z udziałem sektora publicznego, w tym projektów z obszaru zamówień publicznych, realizacji inwestycji oraz rozliczania dotacji unijnych i pochodzących z budżetu państwa.

 

KONTAKT

Jan Roliński

jan.rolinski@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00

Wybrane doświadczenie

  • Związek Międzygminny Puszcza Zielonka

Kancelaria świadczyła usługi doradztwa prawnego  w zakresie inwestycji o dużej wartości finansowanej ze środków Unii Europejskiej. Projekt obejmował m.in. analizę nowatorskich rozwiązań w kształtowaniu struktury związku międzygminnego, wzajemnych rozliczeń pomiędzy członkami związku oraz wdrożenie nowych rozwiązań instytucjonalnych w zakresie polityki ściekowej. Projekt realizowany był we współpracy partnera publicznego i partnera prywatnego.

  • Europejski Bank Inwestycyjny

Kancelaria WKB świadczyła usługi doradztwa prawnego w procesie przygotowywania studium prawnego wdrażania w Polsce jednej z nowatorskich  inicjatyw Unii Europejskiej w zakresie finansowania inwestycji w obszarach miejskich – JESSICA (Joint European Support for Sustainable lnvestment in City Areas – wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich).

  • Bank Gospodarstwa Krajowego

Kancelaria WKB pełniła rolę stałego doradcy prawnego BGK przy wyborze podmiotów ubiegających się o wsparcie w ramach inicjatywy JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises – wspólne europejskie zasoby dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw). Kancelaria prowadziła procesy negocjacyjne oraz stałą obsługę dokumentacji konkursowej. Reprezentowała również BGK w kontaktach z organami krajowymi oraz wspólnotowymi odpowiedzialnymi za wdrożenie inicjatywy JEREMIE w Polsce.

  • Urząd Miasta Wrocławia

W ramach współpracy kancelaria opracowywała procedurę wyłonienia doradcy, projektanta i wykonawcy stadionu piłkarskiego na potrzeby turnieju finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. WKB doradzała w zakresie zamówień publicznych, gospodarki komunalnej, wydatkowania środków unijnych, projektów deweloperskich i projektów inwestycyjnych związanych z budową stadionu.

  • Urząd Miasta Szczecin

Kancelaria WKB świadczyła usługi doradztwa prawnego z zakresu zastępstwa procesowego w następujących dziedzinach: obrotu nieruchomościami, prawa kontraktowego i zagadnień korporacyjnych, zamówień publicznych, umów zawieranych na podstawie warunków FIDIC oraz prawa komunalnego, w tym gospodarki infrastrukturalnej. WKB doradzała również w zakresie prawa ochrony środowiska i gospodarowania ściekami przemysłowymi.