Sektor budowlany i nieruchomości

Specyfika branży sprawia, że skuteczna obsługa prawna jest podstawą dla efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstw tego sektora na rynku. Dzięki znajomości biznesu, w tym specyfiki branż w ramach których realizowane są inwestycję oraz wieloletniej praktyce, zespół prawników kancelarii WKB skutecznie wspiera klientów w realizacji najbardziej skomplikowanych inwestycji oraz transakcji.

 

KONTAKT

Anna Wyrzykowska

anna.wyrzykowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00

Wybrane doświadczenie

  • Griffin Topco s.a.r.l.

Doradztwo prawne i obsługa transakcji dotyczącej przejęcia pakietu kontrolnego nad spółką będącą w upadłości posiadającą w swoim majątku między innymi prestiżowe nieruchomości gruntowe w Warszawie. Transakcja typu asset deal została sfinalizowana po przeprowadzeniu upadłości. Obsługa prawna transakcji (w tym due diligence i opracowanie umów sprzedaży) dotyczącej nabycia skomercjalizowanego budynku biurowego położonego w centrum Warszawy (pow. użytkowa ok 7000m2).

  • Polskie LNG sp. z o.o.

Świadczenie usług prawnych przy przygotowaniu realizacji inwestycji budowy terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu – opracowanie umowy o prace projektowe, umowy o nadzór inwestorski oraz umowy o generalne wykonawstwo, obecnie bieżące doradztwo w zakresie procesu budowlanego świadczone na rzecz spółki Polskie LNG sp. z o.o.

  • OKRE Development sp. z o.o.

Bieżące doradztwo prawne przy realizacji inwestycji polegającej na budowie osiedla mieszkaniowego w Poznaniu (139 lokali), w tym opracowanie pakietu umów sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z regulaminami budynków, wsparcie przy opracowaniu prospektu informacyjnego. Opracowanie umowy na generalne wykonawstwo inwestycji mieszkaniowej oraz umowy o nadzór inwestorski.

  • EDF Polska

Opracowanie i negocjowanie kontraktów dotyczących zaprojektowania, wykonania i uruchomienia instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą według technologii wapienno – gipsowej w EDF Kraków S.A., w Elektrociepłowni Wrocław, w Elektrociepłowni Gdańskiej oraz w Elektrociepłowni Gdynia.

  • McBraida Polska sp. z o.o.

Obsługa prawna transakcji nabycia nieruchomości o przeznaczeniu przemysłowym położonej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Euro-Park Mielec” a następnie obsługa prawna procesu budowy fabryki produkującej części do samolotów, w tym opracowanie umowy o prace projektowe, umowy o zastępstwo inwestycyjne oraz umowy z generalnym wykonawcą.