Nowe technologie, media i telekomunikacja

Jako jeden z nielicznych w Polsce, zespół ds. nowych technologii, mediów i telekomunikacji kancelarii WKB oferuje klientom niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji projektów związanych z nowymi technologiami. Ponadto dzięki wieloletniemu doświadczeniu w doradztwie prawnym i procesach negocjacyjnych na rzecz przedsiębiorstw z sektora mediów i telekomunikacji, zapewnia kompleksową obsługę tego typu transakcji.

 

KONTAKT

Agnieszka Wiercińska-Krużewska

agnieszka.wiercinska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00

Wybrane doświadczenie

  • MEDIATEL S.A.

Kancelaria WKB świadczyła usługi doradztwa prawnego na rzecz notowanej na giełdzie spółki MEDIATEL S.A. będącej niezależnym operatorem zintegrowanych usług telekomunikacyjnych. Zaangażowanie WKB polegało na przeprowadzeniu transakcji zbycia jednego z aktywów zarządzanego przez jedną ze spółek zależnych niezwiązanych z podstawową działalnością firmy. Transakcja obejmowała przygotowanie projektu umowy, na mocy której akcje w spółce zależnej, należącej do MEDIATEL S.A., zostały sprzedane na rzecz ASTER – spółki oferującej usługi telewizyjne oraz internetowe.

  • Thomson Technicolor (obecnie Technicolor)

Kancelaria WKB doradzała spółce z grupy Thomson Technicolor w zakresie wydzielenia, w drodze transakcji, części przedsiębiorstwa. Zakres usług WKB obejmował również doradztwo przy transakcji stworzenia na bazie wydzielonej działalności, struktury joint venture ze spółką z grupy wiodącego operatora telewizyjnego.

  • Sygnity S.A.

Kancelaria WKB opracowywała strukturę konsolidacji wewnątrz grupy Signity. Doradztwo obejmowało analizę możliwych scenariuszy restrukturyzacji majątkowej.

  • Orkla Media/ Presspublica sp. z o.o.

Kancelaria obsługiwała polską część międzynarodowej transakcji sprzedaży spółek z grupy Orkla Media, która obejmowała ponad dwadzieścia polskich spółek, w tym Presspublica sp. z o.o. WKB świadczyła kompleksową obsługę prawną Presspublica sp. z o.o. w wielu dziedzinach prawa: korporacyjnego, procesowego oraz administracyjnego dla wszystkich tytułów prasowych spółki.