Energetyka i zasoby naturalne

Zespół prawa energetycznego kierowany przez starszego wspólnika dr. Jerzego Baehra od wielu lat doradza największym polskim przedsiębiorcom z sektora energetycznego oraz licznym inwestorom zagranicznym prowadzącym działalność w sektorze elektroenergetycznym ciepłowniczym i gazowniczym. Doświadczenia zespołu WKB obejmują także zagadnienia z zakresu energii odnawialnej, energetyki jądrowej oraz gazu łupkowego. Ponadto przedstawiciele WKB reprezentują organizacje branżowe zarówno w konsultacjach projektów aktów prawnych w ministerstwach, jak i w pracach sejmowych. Prawnicy WKB wielokrotnie świadczyli usługi eksperckie w zakresie implementacji dyrektyw wspólnotowych do prawa polskiego.

 

KONTAKT

dr Jerzy Baehr

jerzy.baehr@wkb.pl

T: +48 22 210 00 00

Wybrane doświadczenie

  • EDF

Kancelaria świadczyła kompleksowe usługi doradztwa prawnego przy restrukturyzacji Grupy EDF w Polsce. WKB doradzała spółkom grupy EDF w różnych obszarach ich działalności w Polsce, m.in.:

  • przygotowaniu wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na doradcę technicznego przy budowie pierwszej elektrowni nuklearnej w Polsce;
  • transakcji przejęcia dwóch elektrociepłowni w aspekcie przenoszenia decyzji administracyjnych;
  • opracowanie dokumentacji przetargowej, w tym wzorów umów na projektowanie i wykonanie m.in. instalacji odsiarczania spalin.
  • Enea Operator

Kancelaria WKB świadczy kompleksowe specjalistyczne usługi prawne dla Enea Operator obejmujące między innymi zagadnienia wzorów umów, antymonopolowe, taryfowe oraz transakcji dotyczących rynku sieciowego.

  • PGNiG S.A.

Kancelaria od wielu lat realizuje kluczowe projekty dla PGNiG S.A. dotyczące zagadnień antymonopolowych, regulacyjnych, legislacyjnych, wzorów umów a także spraw przed organami administracji i sądami.

  • Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie

WKB doradzała Towarzystwu Gospodarczemu Polskie Elektrownie w pracach legislacyjnych związanych z tworzeniem nowych regulacji prawnych dotyczących sektora energetycznego, w szczególności dotyczących nowego Prawa energetycznego oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie sposobu i trybu organizowania oraz przeprowadzania przetargu oraz sprzedaży energii elektrycznej.