Private equity

WKB posiada bogate doświadczenie w zakresie transakcji przeprowadzanych przez fundusze private equity. Członkowie naszego zespołu pracowali przy ponad 80 transakcjach z udziałem funduszy private equity lub innych alternatywnych inwestorów i managerów aktywów. Znajomość specyfiki i zasad przeprowadzania inwestycji w tej branży pozwala  prawnikom WKB na świadczenie usług doradczych na rzecz inwestorów na najwyższym międzynarodowym poziomie, a doskonała i rozległa znajomość polskich realiów oraz polskiego prawa gwarantuje wsparcie w sprawnej realizacji założeń biznesowych oraz zapewnia bezpieczeństwo prawne transakcji.


KONTAKT

Ben Davey

ben.davey@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Jakub Jędrzejak

jakub.jedrzejak@wkb.pl

T: + 48 22 201 00 00


WYBRANE DOŚWIADCZENIE

  • Oaktree Capital

Kancelaria WKB doradzała na rzecz funduszu private equity Oaktree Capital przy transakcji nabycia Lubelskich Zakładów Przemysłu Spirytusowego „POLMOS S.A.” (obecnie Stock Polska). Zakres doradztwa prawnego obejmował nabycie akcji spółki holdingowej, przeprowadzanie wezwań na zbycie akcji spółki notowanej na GPW, proces squeeze-out oraz wycofanie akcji spółki z giełdy.

  • Avallon

Kancelaria WKB doradzała funduszowi private equity Avallon w jednej z pierwszych w Polsce transakcji management buy-in dotyczącej wiodącego producenta serów (Ceko); oraz w dezinwestycji (sprzedaży większościowego pakietu akcji) dotyczącej spółki produkującej chrupkie pieczywo (Good Food S.A.) na rzecz funduszu private equity Resource Partners.

  • Activa Capital

Kancelaria WKB doradzała w zakresie polskich aspektów międzynarodowej transakcji nabycia grupy spółek działającej w branży marketingu produktów dla noworodków i przyszłych matek

  • Syntaxis Capital

Kancelaria świadczyła usługi doradztwa prawnego na rzecz funduszu mezzanine Syntaxis Capital przy współfinansowaniu transakcji wykupu lewarowanego wiodącej polskiej spółki z branży hostingu internetowego (home.pl).

  • Intera Partners

Kancelaria WKB doradzała funduszowi private equity Intera Partners w polskich aspektach transakcji obejmującej nabycie grupy spółek z siedzibami w różnych jurysdykcjach, zajmujących się przetwórstwem owoców. W ramach świadczonych usług WKB wspierała również klienta w procesie negocjacyjnym dotyczącym dokumentów finansowania transakcji.