Maciej Gniewosz

adwokat maciej.gniewosz@wkb.pl
T: +48 22 201 00 00

Specjalizacje

Języki obce

angielski

Członek zespołu rozwiązywania sporów. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.


Specjalizuje się w reprezentowaniu przedsiębiorców w sporach gospodarczych prowadzonych przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi, w szczególności dotyczących przedsięwzięć infrastrukturalnych (w tym realizowanych wg wzorca FIDIC), umów handlowych oraz na tle umów sprzedaży udziałów. Ma doświadczenie w krajowych i międzynarodowych sprawach związanych z zapłatą wynagrodzenia z tytułu umowy sprzedaży udziałów. Reprezentuje klientów w postępowaniach upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych. Doradza klientom m.in. z branży infrastrukturalnej, paliwowej, motoryzacyjnej oraz spożywczej.


Prowadzi spory na ich wszystkich etapach: przedprocesowm (w tym w ramach postępowań o udzielenie zabezpieczenia), jak i sądowym oraz wykonawczym.


Był uczestnikiem i laureatem konkursów o tematyce krajowego i międzynarodowego arbitrażu handlowego. Obecnie arbiter i współorganizator Konkursu Arbitrażowego Lewiatan pierwszego polskiego konkursu arbitrażowego typu moot court dla aplikantów adwokackich i radcowskich organizowanego przez Sąd Arbitrażowy Lewiatan i Young Arbitration Practitioners in Poland.

 

PRZYKŁADOWE DOŚWIADCZENIE

  • Członek zespołu reprezentującego zagranicznego dystrybutora w sporze z wiodącym polskim producentem z branży motoryzacyjnej dotyczącym realizacji zobowiązań umownych;

  • Członek zespołu reprezentującego strategicznego polskiego operatora paliw w sporze z wykonawcą infrastruktury paliwowej;

  • Reprezentowanie generalnych wykonawców w negocjacjach ugodowych oraz postępowaniach sądowych przeciwko Skarbowi Państwa – GDDKiA;

  • Reprezentowanie sprzedawcy w sporze wynikłym na tle umowy sprzedaży udziałów w spółce prowadzącej portale internetowe w segmencie ochrony zdrowia, rodzicielstwa i fitness/wellness (postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej);

  • Członek zespołu świadczącego doradztwo prawne na rzecz Gaz System Sp. z o.o. w zakresie procedury wyboru i zawarcia umowy z wykonawcą prac analitycznych, badawczych i projektowych niezbędnych do uzyskania pozwoleń na budowę rurociągu podmorskiego Baltic-Pipe;

  • Członek zespołu reprezentującego spółki użyteczności publicznej w postępowaniach spornych dotyczących realizacji zobowiązań umownych oraz projektów infrastrukturalnych.

STARSI PARTNERZY:

PARTNERZY:

DORADCY:

PRAWNICY: