Piotr Wojdak

radca prawny piotr.wojdak@wkb.pl
T: +48 22 201 00 00

Specjalizacje

Języki obce

angielski

Członek zespołu prawa zamówień publicznych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował również na Uniwersytecie w Aarhus w Danii w ramach programu Socrates/Erasmus, a także ukończył podyplomowe studia z zakresu zamówień publicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.


Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych. Doradza zarówno zamawiającym jak i wykonawcom na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia, a także realizacji umowy o zamówienie publiczne. Posiada doświadczenie m.in. w postępowaniach o zawarcie umów na usługi informatyczne, telekomunikacyjne oraz roboty budowlane. Doradza również beneficjentom dofinansowań ze środków unijnych.PRZYKŁADOWE DOŚWIADCZENIE


  • Przygotowanie dokumentacji przetargowej i pełnienie funkcji sekretarza komisji przetargowej w postępowaniach o udzielenie zamówienia na dostawę tabletów oraz signature padów dla Poczty Polskiej S.A. (Projekt „Mobilny Listonosz”) oraz dostawę Nowego Systemu Operacyjnego – platformy integrującej zarządzanie usługami świadczonymi przez Pocztę Polską;
  • Doradztwo prawne na rzecz konsorcjum GE Power sp. z o.o. / ALSTOM Power SAS w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zaprojektowanie i budowę bloku o mocy 1000MW w Elektrowni Ostrołęka C;

  • Obsługa prawna, w tym zastępstwo przed Krajową Izbą  Odwoławczą, zamawiającego sektorowego w postępowaniach o udzielenie zamówień na wykonanie infrastruktury towarzyszącej bloku energetycznego;

  •  Kompleksowe wsparcie prawne zagranicznego wykonawcy robót budowlanych w postępowaniach przetargowych prowadzonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad;

  • Reprezentacja dostawcy taboru kolejowego Construcciones y Auxillar de Ferrocarriles w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądem Okręgowym w Warszawie dotyczących przetargu na dostawę 45 sześciowagonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych dla Metra Warszawskiego;

  • Reprezentacja dealera BMW przed Krajową Izbą Odwoławczą postępowaniach odwoławczych dotyczących wyboru oferty w przetargach na dostawę limuzyn dla Biura Ochrony Rządu oraz nieoznakowanych radiowozów dla Policji;

  • Reprezentacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przed Krajową Izbą Odwoławczą w postępowaniu dotyczącym wyników konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Muzyki i Parku Miejskiego w Krakowie;

  • Reprezentacja beneficjenta dofinansowania ze środków UE w postępowaniu administracyjnym oraz sądowoadministracyjnym w sprawie o zwrot 25 mln zł środków uzyskanych na rozbudowę innowacyjnej linii produkcyjnej;

  • Doradztwo prawne oraz zastępstwo przed Krajową Izbą  Odwoławczą i Sądem Okręgowym w Szczecinie świadczone na rzecz konsorcjum TOTO S.p.A Construzioni Generali / ICM S.p.A w postępowaniu na zaprojektowanie i budowę tunelu pod rzeką Świną.

STARSI PARTNERZY:

PARTNERZY:

DORADCY:

PRAWNICY: