Wiktor Iwański

adwokat wiktor.iwanski@wkb.pl
T: +48 22 201 00 00

Specjalizacje

Języki obce

angielski

Współpracuje z zespołem rozwiązywania sporów oraz projektów infrastrukturalnych. Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym.

 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego UJ. Wieloletni stypendysta Wydziału Prawa UJ oraz Rektora UJ. Laureat III (2014) i II (2015) miejsca w Konkursie Arbitrażowym Lewiatan, jak również indywidualnej nagrody dla najlepszego mówcy Konkursu (2015). Laureat nagrody OIRP (2015). Autor publikacji w czasopismach prawniczych, m. in. „Państwie i Prawie”, „Polskim Procesie Cywilnym”, „Rejencie” i „Przeglądzie Sądowym”. Ukończył ICC Arbitration and ADR Training Programme, prowadzony przy współpracy Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prelegent na ogólnopolskich konferencjach naukowych. Doświadczenie zdobywał w renomowanej krakowskiej kancelarii specjalizującej się w prawie gospodarczym oraz prawie własności intelektualnej.


Reprezentuje podmioty w sporach sądowych każdego rodzaju, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań związanych z inwestycjami budowlanymi, sporów korporacyjnych i odszkodowawczych. Doradza przy międzynarodowych i krajowych projektach w infrastrukturalnych w zakresie negocjowania, wykonywania lub rozliczania umów oraz ustanawiania i realizowania zabezpieczeń wierzytelności.


Doradza również klientom na wszystkich etapach przedprocesowych (w tym w ramach postępowań o udzielenie zabezpieczenia) oraz wykonawczych (w tym w zakresie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych).


Przykładowe doświadczenie

  • Reprezentacja inwestorów, wykonawców i podwykonawców w skomplikowanych procesach budowlanych o wysokiej wartości przedmiotu sporu, na tle wykonywania i rozliczenia inwestycji, w tym w zakresie zasadności realizacji ustanowionych zabezpieczeń wierzytelności.

  • Reprezentacja podmiotów z sektora energetyki oraz podmiotów finansujących w postępowaniach o ustalenie ważności długoterminowych umów sprzedaży świadectw pochodzenia.

  • Reprezentacja spółki publicznej w sporze z akcjonariuszem w postępowaniach sądowych co do prawa głosu oraz ważności podjętych uchwał oraz w zakresie strategicznego doradztwa korporacyjnego związanego z tym sporem.

  • Pełnomocnik w kilku sporach inwestycyjnych związanych z zawarciem i wykonaniem umów sprzedaży akcji albo udziałów.

  • Członek zespołu reprezentującego ubezpieczyciela w sporze odszkodowawczym o wartości kilkudziesięciu milionów złotych.

  • Członek zespołu opracowującego strategiczne doradztwo korporacyjne i procesowe w związku z potencjalnymi roszczeniami z tytułu zawartych umów długoterminowych.

STARSI PARTNERZY:

PARTNERZY:

DORADCY:

PRAWNICY: