Piotr Grabarczyk

radca prawny piotr.grabarczyk@wkb.pl
T: +48 22 201 00 00

Specjalizacje

Języki obce

angielski

francuski

Członek zespołu bankowości i finansów oraz postępowań upadłościowych i restrukturyzacji.


Specjalizuje się w transakcjach bankowo-finansowych, w tym transakcjach typu project finance, real estate finance i corporate finance oraz transakcjach obejmujących refinansowanie zadłużenia (zarówno po stronie instytucji finansowych, jak i po stronie kredytobiorców,  krajowych i zagranicznych), w szczególności w doradztwie obejmującym negocjowanie dokumentacji kredytowej oraz pakietu zabezpieczeń wierzytelności. Doradzał w wielu projektach z zakresu restrukturyzacji korporacyjnej i finansowej przedsiębiorstw oraz w innych projektach obejmujących ogólne doradztwo z zakresu upadłości. Ma również doświadczenie w zakresie doradztwa w transakcjach emisji dłużnych papierów wartościowych na międzynarodowych rynkach kapitałowych (w tym obejmujących emisję obligacji high-yield) oraz doradztwa transakcyjnego w ramach projektów sprzedaży udziałów i akcji.


Ukończył z wyróżnieniem (summa cum laude) Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Laureat nagrody specjalnej im. Dariusza Zycha w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa handlowego organizowanym przez „Przegląd Prawa Handlowego”. Ukończył także kurs prawa amerykańskiego w Amsterdamie współorganizowany przez Columbia University, Amsterdam University i Leiden University. Student Szkoły Głównej Handlowej na kierunku: Finanse i rachunkowość (ścieżka studiów: Międzynarodowe rynki finansowe).


Przykładowe doświadczenie

W zakresie bankowości i finansów doradzał m.in.:

 • konsorcjum ośmiu banków (Societe Generale, BNP Paribas, ING, HSBC, Citibank, CACIB, SEB oraz Natixis) w związku z refinansowaniem w kwocie 400 mln USD istotnej części istniejącego zadłużenia PGNiG Upstream International AS, norweskiej spółki zależnej PGNiG S.A.;

 • Bankowi BGŻ BNP Paribas S.A. w związku z udzieleniem finansowania na rzecz Good Food Products sp. z o.o. (jednemu ze światowych liderów w produkcji wafli ryżowych i kukurydzianych);
 • PGNiG Termika S.A. oraz spółce celowej PGNiG Termika S.A. w związku z finansowaniem przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. budowy i eksploatacji instalacji separacji popiołów lotnych na terenie Elektrociepłowni Siekierki w ramach umowy inwestycyjnej zawartej przez PGNiG Termika S.A. oraz Lafarge Cement S.A.;
 • Bankowi Gospodarstwa Krajowego przy transakcji finansowania/refinansowania kosztów rewitalizacji (modernizacji) kompleksu 7 budynków biurowo-usługowych w Warszawie;
 • BZWBK S.A. oraz BGK w związku z finansowaniem budowy linii kolejowej E75 Rail Baltica realizowanej przez Torpol S.A. na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;
 • Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Barclays Bank plc, Goldman Sachs International oraz J.P. Morgan Securities plc - pierwotnym nabywcom (initial purchasers) w związku z emisją niezabezpieczonych obligacji high yield o wartości 343 mln EUR przez R&R Ice Cream plc.


W zakresie restrukturyzacji i upadłości doradzał m.in.:

 • członkom komitetu ad hoc obligatariuszy w związku z restrukturyzacją zadłużenia oraz emisją zabezpieczonych obligacji high yield o wartości 385 mln USD przez  CEDC/Roust, jednego z największych światowych producentów wódki;
 • PKO BP S.A. i BZ WBK S.A. w związku z restrukturyzacją zadłużenia TB Fruit (jednego z liderów europejskiego rynku soków zagęszczonych);
 • wiodącej instytucji finansowej w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego, obejmującą zgłoszenie wierzytelności, zgłoszenie zarzutów od wyceny składników masy upadłości, złożenie sprzeciwu od listy wierzytelności oraz reprezentację w przetargu publicznym składników masy upadłości.


Przed dołączeniem do zespołu WKB doradzał również m.in.:

 • PKO BP S.A., BGK oraz PZU S.A. w związku z finansowaniem budowy bloku energetycznego o mocy 910 MW w Jaworznie przez spółkę celową Rafako S.A. na rzecz Tauron Wytwarzanie S.A.;
 • PBG S.A. w upadłości układowej, do niedawna lidera branży budowlanej w Polsce, w związku z wybranymi aspektami restrukturyzacji i postępowania upadłościowego;
 • General Motors w związku z polskimi aspektami postępowania upadłościowego spółki w Stanach Zjednoczonych;
 • PLL LOT S.A. w związku z restrukturyzacją finansową zadłużenia z tytułu terminowych transakcji pochodnych;
 • wiodącej spółce zajmującej się przetwórstwem metali szlachetnych w związku z restrukturyzacją finansową zadłużenia spółki, w tym w zakresie negocjowania umowy w sprawie powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań (standstill agreement) z kilkunastoma instytucjami finansowymi.

Rekomendacje

BANKOWOŚĆ I FINANSEPiotr Grabarczyk and Jakub Jędrzejak are singled out for their ‘in-depth knowledge and experience in bank financing’. – The Legal 500 EMEA 2017 | Banking and finance

Publikacje

Konferencje

STARSI PARTNERZY:

PARTNERZY:

DORADCY:

PRAWNICY: