Emilia Zarari

adwokat emilia.zarari@wkb.pl
T: + 48 22 201 00 00

Specjalizacje

Języki obce

angielski

francuski

Członek zespołu prawa konkurencji.


Doradza klientom we wszystkich aspektach związanych z polskim i unijnym prawem konkurencji, tj. w zakresie karteli, porozumień wertykalnych, nadużycia pozycji dominującej (w tym w sektorach regulowanych) oraz kontroli koncentracji przedsiębiorstw. Reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych, w tym przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisją Europejską. Zajmuje się także prawem ochrony konsumentów, sprawami z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji, nieuczciwych praktyk rynkowych oraz prawem europejskim.


Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowych kancelariach prawnych w Warszawie oraz podczas stażu w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej w Brukseli w wydziale ds. postępowań antymonopolowych na rynku telekomunikacyjnym. Jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji.


Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (dyplom z wyróżnieniem), Uniwersytetu Poitiers we Francji w ramach Szkoły Prawa Francuskiego Uniwersytetu Warszawskiego (Master de Droit des affaires, spécialité Droit français et européen des affaires) oraz studiów podyplomowych w College of Europe w Belgii (LL.M. in European Law). W ramach stypendium Socrates Erasmus studiowała także na Uniwersytecie Panthéon-Assas (Paris II) w Paryżu.

Przykładowe doświadczenie

  • Reprezentowanie klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z zakresu praktyk ograniczających konkurencję (w tym w sprawach dotyczących wniosków o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie (leniency)), praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz kontroli koncentracji;
  • reprezentowanie klientów w postępowaniach antymonopolowych przed Komisją Europejską;
  • reprezentowanie klientów w postępowaniach dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
  • prowadzenie audytów antymonopolowych spółek (w tym polskich spółek zależnych międzynarodowych koncernów) mających na celu zbadanie ich działalności pod kątem zgodności z prawem ochrony konkurencji, obejmujące opracowanie strategii audytu, analizę dokumentacji i wywiady z pracownikami, przygotowanie raportu z badania zawierającego m.in. praktyczne rekomendacje;
  • doradztwo w aspektach związanych z prawem konkurencji w toku badań due diligence spółek w związku z planowanymi transakcjami;
  • ocena umów handlowych pod kątem zgodności z prawem ochrony konkurencji;
  • bieżące doradztwo z zakresu prawa konkurencji i prawa konsumenckiego dla przedsiębiorców i organizacji branżowych (opinie prawne, analizy, memoranda, szkolenia);
  • doradztwo w sprawach dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji, w szczególności sporządzanie wezwań do zaniechania naruszeń;
  • reprezentowanie przewoźnika lotniczego typu low cost przed Urzędem Lotnictwa Cywilnego w celu uzyskania praw przewozowych na określone trasy.


STARSI PARTNERZY:

PARTNERZY:

DORADCY:

PRAWNICY: