Piotr Gajek

adwokat piotr.gajek@wkb.pl
T: +48 22 201 00 00

Specjalizacje

Języki obce

angielski

Członek zespołu rozwiązywania sporów oraz zespołu pomocy publicznej i funduszy unijnych.


Piotr jest absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, ukończył także Podyplomowe Studia Pomocy Publicznej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Był stypendystą programu Leonardo da Vinci. Odbył staż w Wydziale ds. Pomocy publicznej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji (DG COMP) Komisji Europejskiej, a także kilkumiesięczny staż w dziale Prawa Europejskiego i Konkurencji w jednej z brukselskich kancelarii.


Ma kilkuletnie doświadczenie w zakresie realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich (przygotowywał dokumentację aplikacyjną, oceniał wystąpienie pomocy publicznej w projektach, rozliczał i zarządzał projektami finansowanymi ze środków Funduszy Europejskich). Brał udział w przygotowaniu opinii prawnych dla przedsiębiorców i podmiotów publicznych, oceniając ryzyko otrzymania bądź udzielenia przez nich pomocy publicznej w wyniku zawieranych transakcji.


Jako członek zespołu pomocy publicznej bierze udział w przygotowywaniu analiz oraz opinii dla przedsiębiorców i podmiotów publicznych dotyczących możliwości wystąpienia pomocy publicznej i związanych z tym ryzyk, ocen występowania pomocy publicznej w projektach finansowanych z funduszy UE oraz doradztwem w zakresie skarg dotyczących pomocy publicznej wnoszonych do Komisji Europejskiej.


Piotr ma również wieloletnie doświadczenie w obsłudze procesowej podmiotów gospodarczych w sprawach cywilnych i gospodarczych. Współpracując z zespołem rozwiązywania sporów zajmuje się m.in. doradztwem w zakresie postępowań przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym,  postępowań przed sądami administracyjnymi oraz przed organami państwowymi. Specjalizuje się w prowadzeniu spraw gospodarczych, reprezentując w szczególności przedsiębiorców prowadzących działalność w branży budowlanej, energetycznej oraz ubezpieczeniowej.

 

Przykładowe doświadczenie

Pomoc publiczna

 • Doradztwo na rzecz Gdynia Container Terminal S.A., podmiotu należącego do jednego z największych na świecie operatorów terminali kontenerowych Hutchinson Port Holdings, w zakresie pomocy publicznej w projektach inwestycyjnych.
 • Doradztwo na rzecz największych miast w Polsce związane z możliwością finansowania spółek komunalnych w świetle przepisów o pomocy publicznej.
 • Doradztwo na rzecz Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego w zakresie pomocy publicznej.
 • Przygotowywanie opinii prawnych dla przedsiębiorców oceniających ryzyko otrzymania bądź udzielenia przez nich pomocy publicznej w wyniku zawieranych przez nich transakcji.
 • Przygotowywanie szeregu ekspertyz na rzecz Zarządu Portu Morskiego Szczecin Świnoujście S.A. w zakresie pomocy publicznej w projektach inwestycyjnych.
 • Przygotowywanie ekspertyz na rzecz ministerstw oraz urzędów marszałkowskich w zakresie pomocy publicznej.
 • Przygotowywanie ekspertyz w zakresie oceny projektów finansowanych ze środków unijnych z perspektywy zagrożenia wystąpieniem pomocy publicznej.
 • Przygotowywanie analiz i opracowań dotyczących ryzyk związanych z wprowadzaniem i funkcjonowaniem nowatorskich inicjatyw unijnych, związanych z wydatkowaniem środków z funduszy unijnych w ramach instrumentów inżynierii finansowej (inicjatywy JESSICA i JEREMIE).


Rozwiązywanie sporów


Reprezentowanie w postępowaniach przed sądami powszechnymi licznych podmiotów z sektora publicznego, jak i prywatnego, w tym m.in.:

 • przedsiębiorstw branży budowlanej – w postępowaniach spornych związanych z wykonywaniem zobowiązań umownych;
 • Spółki użyteczności publicznej – w postępowaniach spornych związanych z wykonywaniem zobowiązań umownych oraz realizacją projektów infrastrukturalnych;
 • przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych – w postępowaniach spornych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;
 • reprezentacja wierzycieli w postępowaniach restrukturyzacyjnych.

STARSI PARTNERZY:

PARTNERZY:

DORADCY:

PRAWNICY: