Aleksander Stawicki

radca prawny, starszy partner aleksander.stawicki@wkb.pl
T: +48 61 855 32 20

Specjalizacje

Języki obce

angielski

Kieruje zespołem prawa konkurencji. Nadzoruje także prace prawników doradzających klientom z sektora energetycznego w zakresie inwestycji w odnawialne źródła energii oraz prawników, którzy doradzają klientom z sektora transportu i logistyki. Posiada także rozległe doświadczenie w projektach z zakresu zamówień publicznych.

 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył z wyróżnieniem studia podyplomowe w zakresie europejskiego prawa gospodarczego i uzyskał tytuł LL.M. w ramach Pallas Program in European Business Law, programu organizowanego przez siedem uniwersytetów europejskich.

 

Doradza klientom w zakresie wszelkich aspektów zgodności ich działalności z prawem konkurencji. Był także zaangażowany w wiele postępowań przed organami ochrony konkurencji: Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Komisją Europejską oraz przed organami regulacyjnymi, jak również przed sądami rozpatrującymi sprawy z zakresu ochrony konkurencji, ochrony zbiorowych interesów konsumentów oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Kierowany przez niego zespół prawników prowadził wiele projektów w zakresie inwestycji w odnawialne źródła energii. Nadzoruje także prace zespołu prawników obsługującego jeden z największych podmiotów z sektora transportu i logistyki.


Przez sześć lat pełnił funkcję Prezydenta Komisji Prawa Konkurencji w Union Internationale des Avocats. Jest stałym współpracownikiem prestiżowego bloga poświęconego prawu konkurencji – Kluwer Competition Law Blog.

 

Przykładowe doświadczenie

Prawo konkurencji

 • Reprezentowanie przedsiębiorstw energetycznych w wielu postępowaniach przed organami ochrony konkurencji, organami regulacyjnymi i sądami, w tym doradztwo w precedensowej sprawie dotyczącej relacji między prawem konkurencji i regulacją sektorową zakończone wyrokiem Sądu Najwyższego, jak również w sprawie odwołania od jednej z najwyższych kar pieniężnych nałożonych przez polski organ ochrony konkurencji (ostatecznie kara została istotnie zmniejszona);
 • Doradztwo na rzecz lidera branży IT w postępowaniu związanym z zarzutem zmowy przetargowej, a także doradztwo w wielu innych procedurach dotyczących zawarcia porozumień ograniczających konkurencję, w tym m.in. w zakresie wniosków leniency;
 • Doradztwo w toku niezapowiedzianych kontroli przeprowadzanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisję Europejską;
 • Doradztwo na rzecz największych przedsiębiorstw europejskich z sektora obronności i transportu w związku z utworzeniem joint venture, w tym doradztwo w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak również w wielu innych postępowaniach z zakresu kontroli koncentracji;
 • Wdrażanie programów compliance dla największych przedsiębiorstw na polskim rynku, między innymi z następujących sektorów: energetycznego, ubezpieczeniowego, medycznego i informatycznego.

 

Prawo energetyczne

 • Doradztwo na rzecz wiodących przedsiębiorstw polskich i zagranicznych w procesie inwestycji w odnawialne źródła energii. Zakres świadczonych usług obejmował między innymi nadzorowanie badań due diligence, doradztwo w zakresie zagadnień związanych z przyłączeniem do sieci, handlem energią oraz prawami majątkowymi;
 • Doradztwo na rzecz największych polskich przedsiębiorstw z sektora energetycznego w zakresie zgodności ich działalności z polskim i unijnym prawem konkurencji;
 • Uczestnictwo w pracach zespołu prawników kancelarii zaangażowanych w procesy legislacyjne w obszarze prawa energetycznego.

 

Prawo zamówień publicznych

 • Ekspert Banku Światowego w procesie opracowywania wzorcowych dokumentów przetargowych;
 • Doradztwo na rzecz przedsiębiorstwa z sektora infrastrukturalnego w zakresie wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w procedurach zamówień publicznych;
 • Doradztwo na rzecz przedsiębiorstwa transportu publicznego w procedurze zakupu środków transportu w związku z przygotowaniami do EURO 2012.

Rekomendacje

OCHRONA KONKURENCJIInne wybrane rekomendacje:


One client says Aleksander Stawicki is "highly experienced, very pragmatic and having a business-oriented approach to cases." Chambers Europe 2019 | Competition/Antitrust


Clients value his "availability, brilliance and the speed of finding and presenting solutions". – Chambers Europe 2018 | Competition/Antitrust


"He has a very accessible way of answering and explaining things. He also has business sense," a client reports. – Chambers Europe 2016 | Competition/Antitrust


Aleksander Stawicki and his team (…) are ‘fast, proactive, knowledgeable and very professional’. – The Legal 500 EMEA 2016 | Competition/antitrust

Publikacje

Konferencje

STARSI PARTNERZY:

PARTNERZY:

DORADCY:

PRAWNICY: