Łukasz Czekański

doradca podatkowy, doradca lukasz.czekanski@wkb.pl
T: +48 22 201 00 00

Specjalizacje

Języki obce

angielski

Doradca podatkowy w zespole prawa podatkowego WKB. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, był słuchaczem Podyplomowego Studium Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstw prowadzonego przez Szkołę Główną Handlową, gdzie ukończył Akademię Prawa Spółek oraz uczestniczył w szkoleniach z zakresu prawa podatkowego i pomocy publicznej.


Specjalizuje się w doradztwie na rzecz klientów biznesowych w zakresie prawa podatkowego, w szczególności w przygotowywaniu struktur podatkowych w transakcjach fuzji i przejęć min. związanych z szeroko pojętą restrukturyzacją podmiotów gospodarczych. Ponadto, doradza klientom w zakresie bieżącej obsługi podatkowej oraz reprezentuje w postępowaniach podatkowych oraz sądowo-administracyjnych.


Ponadto świadczy usługi doradztwa prawnego w zakresie pomocy publicznej, w tym w kwestiach zgodności podejmowanych przez klientów działań z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej, związanych z wykorzystywaniem funduszy unijnych, finansowaniem inwestycji, wprowadzaniem instrumentów inżynierii finansowej (inicjatywy JEREMIE i JESSICA) oraz przyznawaniem ulg przedsiębiorcom. Reprezentuje również klientów w postępowaniach przed organami udzielającymi pomocy publicznej.

 

Przykładowe doświadczenie

Prawo podatkowe

 • Bieżąca obsługa jednego z największych polskich producentów telewizyjnych. Zakres świadczonych usług obejmował między innymi przygotowanie dokumentacji cen transferowych;
 • Doradztwo podatkowe na rzecz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w związku z planowanymi działaniami restrukturyzacyjnymi;
 • Bieżące doradztwo podatkowe na rzecz inwestorów w branży nieruchomościowej;
 • Bieżące doradztwo na rzecz jednego ze światowych liderów w outsourcingu funkcji kadrowo-płacowych ADP Polska sp. z o.o.;
 • Doradztwo na rzecz wiodącej grupy kapitałowej branży paliwowej  w procesie restrukturyzacji spółek obejmujące m.in. przygotowanie podatkowych scenariuszy restrukturyzacyjnych odnośnie sprzedaży udziałów, aktywów oraz wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa;
 • Kompleksowe doradztwo podatkowe na rzecz funduszu private equity Oaktree Capital w związku z nabyciem udziałów w spółce Polmos Lublin S.A. (obecnie Stock Polska sp. z o.o.) obejmujące między innymi opracowanie optymalnej podatkowo struktury nabycia, finansowania oraz zatrudnienia menedżerów;
 • Doradztwo podatkowe związane z wydzieleniem Operatora Systemu Dystrybucyjnego z jednej z największych spółek energetycznych w Polsce Enea S.A.;
 • Opracowywanie podatkowych scenariuszy restrukturyzacji wewnętrznej PGNiG S.A.;
 • Opracowywanie efektywnej podatkowo struktury funkcjonowania funduszu private equity Syntaxis Capital z wykorzystaniem zagranicznych jurysdykcji podatkowych typu offshore;
 • Doradztwo podatkowe przy projekcie dotyczącym m.in. restrukturyzacji polskiej części grupy holdingowej Thomson; współtworzenie efektywnej struktury podatkowej związanej z niniejszym procesem, obejmującej: sprzedaż nieruchomości, transfer wierzytelności, zwolnienie z długu oraz przygotowanie najbardziej optymalnych rozwiązań (w tym transakcji przejęcia w wyniku zakupu przedsiębiorstwa oraz przejęcie przedsiębiorstwa w ramach nabycia udziałów);
 • Przygotowywanie optymalnych podatkowo rozwiązań dotyczących restrukturyzacji grupy kapitałowej Sygnity.

 

Postępowania podatkowe

 • Reprezentowanie inwestora branży nieruchomościowej, spółki Cloe Investments sp. z o.o., w trakcie postępowania podatkowego dotyczącego prawidłowości rozliczeń podatku VAT;
 • Reprezentowanie spółki z grupy Mitsui przed organami podatkowymi w sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych;
 • Reprezentowanie jednej z największych w Polsce spółek gazowniczych przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi w sprawie dotyczącej podatku od nieruchomości;
 • Reprezentowanie Stena sp. z o.o., największej w Polsce spółki zajmującej się recyklingiem, w sporze z organami podatkowymi.


Pomoc publiczna

 • Przygotowywanie szeregu ekspertyz na rzecz Zarządu Portu Morskiego Szczecin Świnoujście S.A. w zakresie pomocy publicznej w projektach inwestycyjnych;
 • Doradztwo na rzecz Gdynia Container Terminal S.A., podmiotu należącego do jednego z największych na świecie operatorów terminali kontenerowych Hutchinson Port Holdings, w zakresie pomocy publicznej w projektach inwestycyjnych;
 • Przygotowywanie ekspertyz na rzecz ministerstw oraz urzędów marszałkowskich w zakresie pomocy publicznej;
 • Doradztwo na rzecz największych miast w Polsce związane z możliwością finansowania spółek komunalnych w świetle przepisów o pomocy publicznej;
 • Doradztwo na rzecz Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego w zakresie pomocy publicznej;
 • Przygotowywanie analiz i opracowań dotyczących ryzyk związanych z wprowadzaniem i funkcjonowaniem nowatorskich inicjatyw unijnych, związanych z wydatkowaniem środków z funduszy unijnych w ramach instrumentów inżynierii finansowej (inicjatywy JESSICA i JEREMIE);
 • Przygotowywanie ekspertyz, między innymi na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, w zakresie oceny projektów finansowanych ze środków unijnych z perspektywy zagrożenia wystąpieniem pomocy publicznej;
 • Ocena zgodności wsparcia przyznanego przedsiębiorcom przed dniem 1 maja 2004 r. z perspektywy regulacji dotyczących pomocy publicznej. Usługi świadczone były między innymi na rzecz największego producenta stali ArcelorMittal S.A. oraz jednego z największych producentów rur w Polsce Walcowni Rur Jedność sp. z o.o. oraz WRJ-Serwis sp. z o.o.;
 • Doradztwo na rzecz TF Silesia sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Komisję Europejską;
 • Przygotowywanie opinii prawnych dla przedsiębiorców oceniających ryzyko otrzymania bądź udzielenia przez nich pomocy publicznej w wyniku zawieranych przez nich transakcji między innymi w zakresie emisji obligacji przez spółkę komunalną, umorzenia zobowiązań handlowych spółkom zależnym. Usługi świadczone były na rzecz Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy sp. z o.o., PKP Cargo S.A. oraz PGNiG S.A.

STARSI PARTNERZY:

PARTNERZY:

DORADCY:

PRAWNICY: