Jordan Zafirow

adwokat, doradca jordan.zafirow@wkb.pl
T: +48 22 201 00 00

Specjalizacje

Języki obce

angielski

bułgarski

rosyjski

Ma kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze procesowej podmiotów gospodarczych w sprawach cywilnych i gospodarczych oraz osób fizycznych w sprawach karnych i cywilnych. Specjalizuje się w prowadzeniu wielowątkowych sporów sądowych i arbitrażowych dotyczących realizacji umów, ze szczególnym uwzględnieniem projektów inwestycyjnych (w tym umów o roboty budowlane realizowanych według wzorów umownych FIDIC), a także sporów z zakresu umów opcji walutowych, instrumentów finansowych oraz związanych z odpowiedzialnością deliktową.


Prowadzi bieżącą obsługę projektów infrastrukturalnych wspierając klientów m.in. w fazie przedprocesowej, należytym prowadzeniu dokumentacji kontraktowej i zarządzaniu roszczeniami. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje również sporządzanie analiz prawnych typu due diligence, w tym badań przedprywatyzacyjnych spółek Skarbu Państwa.


Przykładowe doświadczenie

Reprezentowanie w postępowaniach przed sądami powszechnymi, organami administracji publicznej oraz postępowaniach arbitrażowych licznych podmiotów z sektora publicznego, jak i prywatnego, w tym m.in.:

  • Spółki z branży budowlanej – w postępowaniach spornych związanych z wykonywaniem zobowiązań umownych (w tym kontraktów opartych na warunkach FIDIC);
  • Spółki użyteczności publicznej – w postępowaniach spornych związanych z wykonywaniem zobowiązań umownych oraz realizacją projektów infrastrukturalnych;
  • Przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe – w postępowaniach spornych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;
  • Przedsiębiorstwa transportowe – w postępowaniach spornych związanych z naruszeniem praw autorskich oraz dóbr osobistych;
  • Spółki z sektora bankowego – w postępowaniach spornych związanych z ustaleniem praw do nieruchomości oraz egzekucją wierzytelności.

STARSI PARTNERZY:

PARTNERZY:

DORADCY:

PRAWNICY: