Bartosz Turno

radca prawny, partner bartosz.turno@wkb.pl
T: +48 22 201 00 00

Specjalizacje

Języki obce

angielski

Członek zespołu specjalizującego się w polskim i unijnym prawie konkurencji, prawie pomocy publicznej oraz w zagadnieniach związanych z postępowaniem administracyjnym i sądowo-administracyjnym.

 

Doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Londyńskiego – King’s College London (LL.M. in Competition Law). Pracował w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, odbył staż w Wydziale ds. Karteli Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji (DG COMP) Komisji Europejskiej w Brukseli. Wykładowca na podyplomowym Studium Prawa Konkurencji przy Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Członek Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych UW, Stowarzyszenia Prawa Konkurencji oraz Non-Governmental Advisor w ramach podgrupy kartelowej International Competition Network. Jego rozprawa doktorska została wyróżniona w XLVIII Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie w roku 2012. Autor szeregu publikacji z zakresu unijnego i polskiego prawa konkurencji, w tym autor monografii na temat programu łagodzenia kar pieniężnych (leniency) oraz współautor komentarza do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

 

Doradza klientom WKB we wszystkich aspektach związanych z prawem konkurencji, w tym: kartelami, programami leniency i porozumieniami dystrybucyjnymi; praktykami polegającymi na nadużywaniu pozycji dominującej (w szczególności w sektorach regulowanych) oraz kontrolą koncentracji i prawem ochrony konsumentów. Zajmuje się także sprawami dotyczącymi pomocy publicznej, zwalczania nieuczciwej konkurencji, postępowań administracyjnych przed organami administracji publicznej (zwłaszcza przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Komisją Europejską) oraz prawem europejskim.


Przykładowe doświadczenie

  • Reprezentowanie klientów w toku szeregu postępowań prowadzonych przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Komisją Europejską;
  • Bieżące doradztwo prawne dla przedsiębiorców z branży: energetycznej, paliwowej, lotniczej i kosmicznej, motoryzacyjnej, TMT, spożywczej, transportowej i logistycznej, prasowej, bankowej i finansowej, ubezpieczeniowej, górniczej a także konstrukcyjnej i budowlanej;
  • Wdrażanie programów compliance (zgodności działań z prawem konkurencji) w szeregu czołowych przedsiębiorstw z różnych branż i sektorów;
  • Udział w pracach nad przygotowaniem analiz i studiów dla organów administracji rządowej np. z zakresu prawa atomowego oraz prawa unijnego.


Rekomendacje

OCHRONA KONKURENCJIInne wybrane rekomendacje:


 Bartosz Turno "is highly qualified in competition law issues, he has not only theoretical knowledge but has also a good understanding of business." – Chambers Europe 2019 | Competition/Antitrust

 

A source says he is "open to ideas" and reacts quickly. – Chambers Europe 2018 | Competition/Antitrust


Bartosz Turno is described as "very responsive, with excellent communication skills." – Chambers Europe 2016 | Competition/Antitrust

 

WKB Wiercinski, Kwiecinski, Baehr’s […] team, which includes Bartosz Turno, are ‘fast, proactive, knowledgeable and very professional’. – The Legal 500 EMEA 2016 | Competition/antitrust

Publikacje

Konferencje

STARSI PARTNERZY:

PARTNERZY:

DORADCY:

PRAWNICY: