Maciej Szambelańczyk

radca prawny, partner maciej.szambelanczyk@wkb.pl
T: +48 61 855 32 20

Specjalizacje

Języki obce

angielski

Członek zespołu specjalizującego się w doradztwie na rzecz przedsiębiorstw infrastrukturalnych, w szczególności w zakresie prawa energetycznego, a także w świadczeniu usług prawnych na rzecz sektora komunalnego.


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowego Studium Europejskiego Prawa Gospodarczego.


Posiada również szerokie doświadczenie w prawie handlowym oraz zagadnieniach związanych z procesami restrukturyzacyjnymi spółek, a także w prawie obrotu nieruchomościami. Brał udział, jako reprezentant towarzystw branżowych, w pracach sejmowych dotyczących wdrożenia pakietu legislacyjnego dotyczącego budowy elektrowni jądrowych w Polsce oraz nowelizacji kodeksu cywilnego (w zakresie służebności przesyłu).


Przykładowe doświadczenie

Sektor energetyczny

 • Doradztwo na rzecz wielu inwestorów polskich i zagranicznych związane z kilkunastoma inwestycjami w odnawialne źródła energii (źródła o mocy od 10 do 300 MW);
 • Doradztwo dla wiodących spółek polskich z sektora energetycznego, w tym dla operatorów sieci gazowych i energetycznych, spółek zajmujących się dystrybucją gazu, energii i ciepła oraz producentów energii elektrycznej, w sprawach związanych z taryfami i koncesjami oraz zasadą TPA;
 • Doradztwo w procesie wydzielenia operatora systemu dystrybucyjnego w Enea S.A. (wartość wydzielanego majątku ponad 4 mld PLN);
 • Doradztwo w procesie wydzielenia operatora systemu dystrybucyjnego w RWE Stoen S.A. (wartość wydzielanego majątku ponad 2 mld PLN);
 • Doradztwo przy podziale Enion S.A. w związku z wydzieleniem operatora systemu dystrybucyjnego (wartość wydzielanego majątku ponad 7 mld PLN);
 • Doradztwo przy podziale EnergiaPro S.A. w związku z wydzieleniem operatora systemu dystrybucyjnego (wartość wydzielanego majątku ponad 7 mld PLN);
 • Doradztwo w procesie tworzenia grupy BOT S.A. (wartość konsolidowanych spółek ponad 3 mld PLN);
 • Doradztwo przy projekcie utworzenia spółki segmentowej, zajmującej się wytwarzaniem energii elektrycznej przez PGNiG S.A. w kooperacji z Elektrownią Stalowa Wola S.A.;
 • Przygotowywanie dla Ministerstwa Gospodarki raportu dotyczącego energetyki nuklearnej, doradztwo prawne w pracach legislacyjnych nad pakietem legislacyjnym umożliwiającym budowę w Polsce pierwszej elektrowni jądrowej.

 

Sektor infrastrukturalny i komunalny

 • Udział w pracach dla OGP Gaz-System S.A. nad projektem ustawy ustanawiającej ułatwienia w lokalizacji inwestycji sieciowych oraz w pracach nad projektem ustawy obejmującym przyspieszenie lokalizacji terminalu LNG w Polsce;
 • Doradztwo prawne dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w zakresie inwestycji infrastrukturalnej o wartości ok. 300 mln PLN finansowanej ze środków Unii Europejskiej;
 • Udział w pracach dla Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej nad projektem ustawy o publicznym transporcie zbiorowym;
 • Doradztwo na rzecz przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w tym doradztwo dla Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie w pracach legislacyjnych nad nowelizacją ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;
 • Doradztwo dla Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” we wdrażaniu tzw. „rewolucji odpadowej” (m.in. obsługa prawna przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych).

Rekomendacje

ENERGETYKAInne wybrane rekomendacje:

 

Maciej Szambelańczyk is described by one commentator as a "valued expert in the renewable energy sources market," while another characterises him as a "very bright lawyer." Chambers Europe 2019 | Energy & Natural Resources

 

Sources say that his advice is "well adapted to companies' needs from both legal and business perspectives."– Chambers Europe 2018 | Energy & Natural Resources


"He is able to see things from both legal and business perspectives. He has great communication skills, and he knows how to explain even very complex issues in an understandable way," a client reports. – Chambers Europe 2017 | Energy & Natural Resources

 

Sources state that Maciej Szambelańczyk has a "deep knowledge of energy law in Poland and everything connected with the sector." – Chambers Europe 2016 | Energy & Natural Resource

Publikacje

Konferencje

STARSI PARTNERZY:

PARTNERZY:

DORADCY:

PRAWNICY: