Piotr Popielarski

radca prawny piotr.popielarski@wkb.pl
T: +48 61 855 32 20

Specjalizacje

Języki obce

angielski

Członek zespołu prawa ochrony środowiska. Specjalizuje się również w prawnych aspektach jakości i znakowania produktów.


Doradza klientom w obszarze regulacji dotyczących procesu produkcji i „cyklu życia” produktów (w tym w szczególności wyrobów budowlanych) począwszy od zasad wprowadzania produktów do obrotu i wymogów dotyczących ich jakości, poprzez regulacje dotyczące utrzymania ruchu przedsiębiorstwa i relacji z organami nadzoru rynku, po problematykę gospodarowania odpadami i gospodarki wodno-ściekowej. Doradza producentom m.in. w toku postępowań kontrolnych i administracyjnych dotyczących jakości, oznakowania i dokumentacji produktów oraz w toku audytów zgodności działalności produkcyjnej lub gospodarki odpadami z wymogami regulacyjnymi.


Uczestniczy w obsłudze podmiotów z sektora TSL (transport-spedycja-logistyka), w szczególności w aspektach regulacyjnych oraz w toku postępowań spornych.


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Przykładowe doświadczenie

  • Członek zespołu sporządzającego raporty due diligence w zakresie analizy bezpieczeństwa prawnego podmiotów wytwarzających lub dystrybuujących produkty i gospodarujących odpadami;
  • Doradztwo prawne na rzecz producentów materiałów budowlanych – spółek z branży chemii budowlanej, materiałów izolacyjnych oraz drzwi - w zakresie zasad wprowadzania wyrobów do obrotu, a także postępowań kontrolnych i administracyjnych dotyczących wyrobów budowlanych;
  • Doradztwo prawne w zakresie prawnych aspektów gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej na rzecz podmiotów z branży energetycznej, przetwarzania odpadów oraz przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych;
  • Członek zespołu sporządzającego raporty due diligence w zakresie analizy bezpieczeństwa prawnego projektów inwestycyjnych, w tym w szczególności inwestycji w farmy wiatrowe, m.in. dla IKEA;
  • Członek zespołu prowadzącego bieżącą obsługę procesową oraz doradztwo prawne na rzecz podmiotów z Grupy Raben (Raben Polska sp. z o.o., Fresh Logistics sp. z o.o, Raben Transport sp. z o.o.).

STARSI PARTNERZY:

PARTNERZY:

DORADCY:

PRAWNICY: