Wojciech Kulczyk

radca prawny wojciech.kulczyk@wkb.pl
T: +48 61 855 32 20

Specjalizacje

Języki obce

angielski

Członek zespołu prawa ochrony konkurencji kancelarii WKB. Zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów z sektora TSL (transport-spedycja-logistyka). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Specjalizuje się w prawie energetycznym, prawie konkurencji oraz prawie przewozowym. Ponadto posiada doświadczenie w zakresie sporządzania pism składanych w toku postępowań przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach dotyczących m.in.: nadużywania pozycji dominującej przez podmioty z sektora energetycznego, zmowy cenowej oraz zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców dla klientów z branży lotniczej, transportowej oraz energetycznej.

 

Przykładowe doświadczenie

Prawo konkurencji

  • Reprezentowanie podmiotów z sektora energetycznego takich jak: PGNiG S.A., ENEA Operator sp. z o.o., oraz podmiotów z Grupy Tauron w toku postępowań przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
  • Członek zespołu przygotowującego zgłoszenia zamiaru koncentracji do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, polegającej na utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy przez: Airbus, Dassault Aviation, EADS, Safran i Thales – czołowych graczy światowego przemysłu lotniczego i kosmicznego;
  • Członek zespołu przygotowującego zgłoszenia zamiaru koncentracji do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, polegającej na przejęciu przez podmioty należące do Grupy Raben spółek z Grupy Wincanton.

 

Prawo przewozowe

  • Bieżąca obsługa procesowa oraz doradztwo prawne na rzecz podmiotów z Grupy Raben (Raben Polska sp. z o.o., Fresh Logistics sp. z o.o., Raben Transport sp. z o.o.);
  • Przygotowywanie wraz z partnerem zagranicznym, raportu na zlecenie Komisji Europejskiej, dotyczącego prawnych problemów udzielenia schronienia statkom w niebezpieczeństwie.

 

Inne

  • Doradztwo na rzecz IKEA w toku transakcji nabycia trzech farm wiatrowych.

STARSI PARTNERZY:

PARTNERZY:

DORADCY:

PRAWNICY: