Anna Flaga-Martynek

radca prawny, partner anna.flaga@wkb.pl
T: +48 22 201 00 00

Specjalizacje

Języki obce

angielski

Współkieruje zespołem projektów infrastrukturalnych. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez Uniwersytet Warszawski. Ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Należy do International Bar Association.


Doradza klientom na wszystkich etapach prowadzonych przez nich projektów infrastrukturalnych, jak również w rozwiązywaniu sporów, w szczególności w branży przemysłowej, energetycznej, drogowej, lotniczej, budowlanej, gospodarki odpadami, wodno- kanalizacyjnej, w tym przy przedsięwzięciach współfinansowanych ze środków publicznych.Przykładowe doświadczenie

Projekty infrastrukturalne

 • Doradztwo w procesie negocjacyjnym umowy dotyczącej głównego wykonawcy inwestycji pn. Terminal LNG w Świnoujściu;
 • Doradztwo w procesie negocjacyjnym umowy dotyczącej inspektora nadzoru inwestorskiego Terminal LNG w Świnoujściu;
 • Doradztwo na rzecz GAZ-SYSTEM S.A. przy projekcie Baltic Pipe;
 • Doradztwo dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu Spółka z o.o., dotyczącej pętli tramwajowej „Franowo”;
 • Doradztwo dla Portu Lotniczego Poznań – Ławica pod nazwą: „Zaprojektowanie i wybudowanie płaszczyzn lotniskowych Portu Lotniczego Poznań – Ławica”;
 • Doradztwo dla AQUANET S.A. w toku postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na usługi Inżyniera Kontraktu dla 7 kontraktów budowlanych finansowanych ze środków UE;
 • Doradztwo w zakresie realizacji umowy związanej z przebudową infrastruktury kolejowej zawartej z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.;
 • Doradztwo w procesie budowy i montażu specjalistycznych instalacji odsiarczania i odazotowania spalin dla obiektów elektrociepłowni grupy EDF w Polsce;
 • Doradztwo w zakresie wielu inwestycji kubaturowych i liniowych, w tym gazociągów;
 • Doradztwo w zakresie umów na budowę biogazowni;
 • Doradztwo w zakresie realizacji inwestycji w oparciu o formułę partnerstwa publiczno- prywatnego, w tym umów koncesyjnych odnośnie budowy obiektów: sportowych, handlowych oraz związanych z infrastrukturą paliwową;
 • Doradztwo na rzecz wykonawcy w toku wykonywania umów z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad na budowę dróg publicznych;
 • Doradztwo dla podmiotów publicznych w prowadzonych projektach z zakresu rozwoju infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej oraz ich bieżącej działalności, w tym przejmowaniu i restrukturyzacji oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowo-kanalizacyjnych.

 

Spory w zakresie projektów infrastrukturalnych

 • Członek zespołu reprezentującego inwestora w postępowaniu arbitrażowym prowadzonym na podstawie regulaminu ICC w związku z inwestycją liniową w sektorze wodno-kanalizacyjnym realizowaną wg wzorca FIDIC;
 • Członek zespołu reprezentującego inwestora z branży koksowniczej w sporze z wykonawcą w związku z realizacją inwestycji;
 • Członek zespołu reprezentującego inwestora w sporze z wykonawcą na tle, realizowanej wg wzorca FIDIC, budowy infiltracyjnego ujęcia wody;
 • Reprezentowanie wykonawcy dróg publicznych w postępowaniach spornych przed Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad.

Rekomendacje

CONSTRUCTION


IFLR1000 2020 | Highly Regarded (Project development)

Publikacje

Konferencje

STARSI PARTNERZY:

PARTNERZY:

DORADCY:

PRAWNICY: