Adam Frąckowiak

radca prawny adam.frackowiak@wkb.pl
T: +48 61 855 32 20

Specjalizacje

Języki obce

angielski

niemiecki

Członek zespołu prawa energetycznego. Absolwent polsko-niemieckich studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Wydziale Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, gdzie uzyskał tytuł Master of German and Polish Law (LL.M).

 

Doradza przedsiębiorstwom energetycznym, w tym z sektora gazowniczego, ciepłowniczego, elektroenergetycznego oraz energii odnawialnej. Jest specjalistą w zakresie prawa energetycznego, cywilnego i handlowego. Bierze także  udział w przygotowywaniu analiz due diligence w ramach postępowań konsolidacyjnych, prywatyzacyjnych i projektów joint venture. Zrealizował również wiele projektów due diligence farm wiatrowych.

 

Przykładowe doświadczenie

  • Członek zespołu przygotowującego pierwszy w Polsce regulamin świadczenia usług magazynowania gazu ziemnego;
  • Członek zespołu opracowującego wzorzec umowy o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego;
  • Członek zespołu opracowującego zmiany w taryfie dla paliw gazowych;
  • Członek zespołu przygotowującego dla Ministerstwa Gospodarki raport dotyczący energetyki nuklearnej;
  • Członek zespołu zapewniającego obsługę prawną procesu konsolidacji spółek grupy EDF w Polsce.

STARSI PARTNERZY:

PARTNERZY:

DORADCY:

PRAWNICY: