Tomasz Feliszewski

radca prawny tomasz.feliszewski@wkb.pl
T: +48 22 201 00 00

Specjalizacje

Języki obce

angielski

Członek zespołu prawa ochrony konkurencji. Prowadzi bieżącą obsługę klientów w ramach postępowań antymonopolowych przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie: zgłoszeń zamiaru koncentracji przedsiębiorców, nadużycia pozycji dominującej oraz porozumień ograniczających konkurencję.

 

Absolwent  Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował również w Utrecht School of Law na Uniwersytecie w Utrechcie (Holandia) w ramach programu Socrates/Erasmus. Ukończył Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji, prowadzone przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

 

Do jego obowiązków należy przygotowanie projektów pism procesowych w toku postępowań przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz weryfikacja zgodności umów handlowych z prawem konkurencji.

 

Przykładowe doświadczenie

Prawo ochrony konkurencji

  • Sporządzanie pism składanych w toku postępowań przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach dotyczących m.in.: zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców dla klientów z branży lotniczej, energetycznej oraz przetwórstwa mięsnego;
  • Sporządzanie pism składanych w toku postępowań przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie dotyczącej nadużywania pozycji dominującej przez jednego z największych dostawców energii elektrycznej w Polsce;
  • Sporządzanie pism składanych w toku postępowań przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie dotyczącej porozumienia zawartego przez producenta armatury łazienkowej.

STARSI PARTNERZY:

PARTNERZY:

DORADCY:

PRAWNICY: