Aleksandra Wędrychowska-Karpińska

radca prawny, partner aleksandra.wedrychowska@wkb.pl
T: +48 61 855 32 20

Specjalizacje

Języki obce

angielski

Współzałożyciel kancelarii WKB, kieruje zespołem prawa umów handlowych oraz wspólnie z Agnieszką Wiercińską-Krużewską zarządza zespołem prawa własności intelektualnej & TMT.

 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Doradza klientom WKB we wszelkich kwestiach związanych z prawem własności przemysłowej, prawem autorskim oraz prawem konsumenckim. Ponadto jest specjalistą w zakresie prawa reklamy, ochrony domen internetowych, prawa prasowego, ochrony dóbr osobistych, oraz prowadzi sprawy związane z czynami nieuczciwej konkurencji. Sporządza projekty i negocjuje umowy handlowe, a także weryfikuje wzorce takich umów pod kątem ich zgodności z prawem polskim.

 

W powyższym zakresie, oprócz bieżącego doradztwa, reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i polubownych. Od wielu lat uczestniczy również w transakcjach nabycia spółek na rynku prywatnym.

 

Przykładowe doświadczenie

Sprawy sądowe

 • Reprezentowanie Bols sp. z o.o. w sporze dotyczącym naruszenia praw do wzorów przemysłowych;
 • Reprezentowanie klientów, między innymi Bolsius International B.V.,  w sporach dotyczących naruszenia praw autorskich do kształtu produktów;
 • Reprezentowanie klientów, między innymi Hormann Polska sp. z o.o., w sporach dotyczących importu, produkcji lub dystrybucji towarów z naruszeniem norm jakości lub bez wymaganych oznaczeń;
 • Reprezentowanie klientów w sprawach dotyczących naruszenia praw do znaków towarowych lub patentów;
 • Reprezentowanie Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy sp. z o.o. w sprawach o naruszenie dóbr osobistych;
 • Reprezentowanie klientów w sporach domenowych oraz o naruszenie dóbr osobistych w internecie;
 • Reprezentowanie Ryanair Limited w sporach z Urzędem Lotnictwa Cywilnego;
 • Reprezentowanie Ryanair Limited w sporze dotyczącym reklamy porównawczej.


Stałe doradztwo

 • Doradztwo na rzecz Ryanair Limited w sprawach dotyczących praw pasażerów;
 • Doradztwo w zakresie weryfikacji umów agencyjnych i dystrybucyjnych;
 • Doradztwo w zakresie dostosowania wzorców umów do wymogów wynikających z implementacji dyrektywy o kredycie konsumenckim;
 • Doradztwo w zakresie zwalczania czynów nieuczciwej reklamy;
 • Doradztwo w zakresie prawidłowego oznakowania towarów.

 

Transakcje

 • Doradztwo na rzecz Miasta Poznania przy transakcji nabycia praw autorskich do stadionu miejskiego;
 • Doradztwo na rzecz Bosch przy transakcji nabycia aktywów w tym patentów, znaków towarowych, praw autorskich i know-how do kotłów grzewczych;
 • Doradztwo na rzecz Orkla AS przy transakcji zbycia udziałów w Kotlin sp. z o.o.

STARSI PARTNERZY:

PARTNERZY:

DORADCY:

PRAWNICY: