Jan Roliński

adwokat, starszy partner jan.rolinski@wkb.pl
T: +48 22 201 00 00

Specjalizacje

Języki obce

angielski

włoski

Współzałożyciel i starszy partner w kancelarii WKB. Kieruje praktyką prawa zamówień publicznych oraz zespołem Italian desk.


Doradza największym polskim podmiotom gospodarczym (w szczególności z sektora energetycznego i budowlanego) w postępowaniach przetargowych o kluczowym znaczeniu z punktu widzenia ich działalności i rozwoju. Posiada doświadczenie w doradztwie przy największych polskich projektach infrastrukturalnych.


Reprezentuje klientów w postępowaniach spornych dotyczących kwestii zamówieniowych, w tym w sprawach obejmujących zarzuty karne. Jako uznany ekspert w dziedzinie zamówień publicznych doradza w zakresie prac legislacyjnych dotyczących przepisów regulujących zamówienia publiczne w Polsce.


Jest jednym z założycieli oraz członkiem zarządu powołanego do życia w 2017 roku Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych, którego celem jest wymiana i upowszechnianie wiedzy z zakresu zamówień publicznych, w tym poprzez czerpanie z najlepszych wzorów międzynarodowych oraz promowanie zasad etyki zawodowej wśród osób zajmujących się tą dziedziną prawa.


Zarządzając praktyką Italian desk, Jan wspiera i doradza wielu wiodącym włoskim przedsiębiorcom obecnym lub poszukującym okazji do inwestycji i rozwoju w Polsce.


Arbiter Trybunału Arbitrażowego do spraw Sportu przy PKOl. Od lat aktywny w AIJA International Association of Young Lawyers, aktualnie pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komisji ds. Prawa Ochrony Środowiska i Energetycznego AIJA.


PRZYKŁADOWE DOŚWIADCZENIE

Postępowania sądowe

  • Reprezentowanie wykonawców i zamawiających przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądem Okręgowym w sprawach spornych związanych z procedurami udzielenia zamówień publicznych, a także w sprawach karnych związanych z przetargami;
  • Reprezentowanie stron w głośnych procesach o ochronie dóbr osobistych.

Transakcje

  • Doradztwo na rzecz Poczty Polskiej S.A. w szeregu postępowań o udzielenie zamówienia, przeprowadzonych w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych, w tym m.in. dotyczących świadczenia usług telekomunikacyjnych i przewozowych;
  • Kompleksowe doradztwo prawne w procesach wyboru projektanta, inżyniera oraz generalnego wykonawcy budowy Terminala LNG w Świnoujściu;
  • Doradztwo prawne na rzecz EDF Polska w związku z realizacją projektu DeSox (Elektrociepłownia w Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku i Gdyni) i DeNOx (Elektrociepłownia w Rybniku, Gdańsku, Krakowie i Wrocławiu).

Rekomendacje

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEInne wybrane rekomendacje:

  • Rzeczpospolita - Ranking Kancelarii Prawniczych 2019 | Prawo zamówień publicznych

 

Jan Roliński “is open-minded and very bright," declares one client, adding that "his personal attitude makes resolving even the toughest issues just effortless. – Chambers Europe 2019 | Public Procurement

 

He is one of the leaders in public procurement in Poland. His advice is absolutely exceptional. – Chambers Europe 2018 | Public Procurement


Market commentators are quick to praise practice head Jan Roliński for his experience and knowledge of the sector. Clients appreciate his "full support" and see him as a "sensational" lawyer. – Chambers Europe 2016 | Public Procurement

Publikacje

Konferencje

STARSI PARTNERZY:

PARTNERZY:

DORADCY:

PRAWNICY: