Jakub Pokrzywniak

radca prawny, partner jakub.pokrzywniak@wkb.pl
T: +48 61 855 32 20

Specjalizacje

Języki obce

angielski

francuski

Wraz z dr Tomaszem Kwiecińskim współkieruje zespołem prawa ubezpieczeniowego, a także wraz z dr Jerzym Baehrem współkieruje pracami zespołu prawa energetycznego.


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na którym obronił doktorat z zakresu prawa zobowiązań i prawa ubezpieczeniowego. Ukończył studia podyplomowe Polsko - Francuskiego Instytutu Ubezpieczeń ENAss-PIU o specjalizacji prawo ubezpieczeń. W 2013 r. opublikował monografię z zakresu prawa energetycznego, dotyczącą zagadnień przyłączeń do sieci.


Autor wielu publikacji z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych i prawa energetycznego, zarówno o charakterze naukowym jak i popularyzatorskim. Doradza klientom WKB w zagadnieniach związanych z prawem ubezpieczeń gospodarczych, prawem energetycznym. Reprezentuje ich także w postępowaniach sądowych, oraz przed organami administracji publicznej.

 

Przykładowe doświadczenie

Postępowania sporne

 • Reprezentowanie jednego z największych polskich przedsiębiorstw energetycznych w skomplikowanym procesie o odszkodowanie ubezpieczeniowe;
 • Reprezentowanie wiodących polskich i zagranicznych ubezpieczycieli w skomplikowanych sporach sądowych w tym również w sporach przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
 • Reprezentowanie jednego z wiodących brokerów ubezpieczeniowych w precedensowym sporze o odszkodowanie za utraconą prowizję brokerską;
 • Reprezentowanie prywatnego klienta w sporze o wielomilionowej wartości w zakresie roszczenia odszkodowawczego objętego ubezpieczeniem D&O oraz negocjowanie ugody pozasądowej;
 • Reprezentowanie jednego z wiodących polskich sprzedawców paliw gazowych w sporach sądowych dotyczących skomplikowanych zagadnień prawa energetycznego Reprezentowanie dystrybutora energii elektrycznej w sporach sądowych dotyczących skomplikowanych zagadnień prawa energetycznego, w tym w postępowaniach spornych przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki.

 

Doradztwo

 • Doradztwo na rzecz Polskiej Izby Ubezpieczeń i Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, prowadzenie badań prawno-porównawczych na zlecenie Polskiej Izby Ubezpieczeń;
 • Doradztwo na rzecz wiodących polskich ubezpieczycieli w zakresie ogólnych warunków ubezpieczeń, relacji z organem nadzoru, a także zagadnień korporacyjnych;
 • Doradztwo na rzecz zagranicznego ubezpieczyciela w odniesieniu do warunków świadczenia usług w Polsce i dostosowanie zagranicznych ogólnych warunków ubezpieczeń do polskich wymagań prawnych;
 • Doradztwo na rzecz zagranicznych ubezpieczycieli w zakresie prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w Polsce;
 • Doradztwo na rzecz jednego z największych polskich przedsiębiorców w zakresie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wynikające z uszkodzeń sieci energetycznych;
 • Reprezentowanie przedsiębiorców energetycznych i ich stowarzyszeń w pracach legislacyjnych z zakresu prawa energetycznego, rozporządzeń wykonawczych, przepisów o służebności przesyłu;
 • Doradztwo na rzecz wiodących polskich przedsiębiorców energetycznych w zakresie kształtowania taryf i reprezentacja w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki;
 • Doradztwo w zakresie umów o przyłączenie do sieci energetycznej, umów o świadczenie usług przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej i paliw gazowych oraz umów sprzedaży, a także umów kompleksowych;
 • Reprezentowanie klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki o udzielenie koncesji;
 • Doradztwo na rzecz szeregu przedsiębiorców energetycznych w zakresie nowelizacji Prawa energetycznego i związanych z tym konsekwencji dla ich działalności.

Rekomendacje

UBEZPIECZENIA"He is very experienced and pragmatic, and provides really good advice," says one impressed source, while another highlights his "understanding of the business background and prompt reactions to additional queries." – Chambers Europe 2019 | Banking & Finance: Insurance
 
He has excellent insurance law knowledge as well as the ability to combine it with practice. – Chambers Europe 2018 | Banking & Finance: Insurance

He has really extensive knowledge in field of insurance. He is open-minded and very communicative," says one interviewee. – Chambers Europe 2016 | Banking & Finance: Insurance


WKB Wiercinski, Kwiecinski, Baehr’s team provides a ‘very high level of service’ to insurers and reinsurers and has a notable contentious practice handling class actions and competition disputes. – The Legal 500 EMEA 2016 | Banking and finance


ENERGETYKAPublikacje

Konferencje

STARSI PARTNERZY:

PARTNERZY:

DORADCY:

PRAWNICY: