Jakub Pokrzywniak

radca prawny, partner jakub.pokrzywniak@wkb.pl
T: +48 61 855 32 20

Specjalizacje

Języki obce

angielski

francuski

Wraz z dr Tomaszem Kwiecińskim współkieruje zespołem prawa ubezpieczeniowego, a także wraz z dr Jerzym Baehrem współkieruje pracami zespołu prawa energetycznego.


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na którym obronił doktorat z zakresu prawa zobowiązań i prawa ubezpieczeniowego. Ukończył studia podyplomowe Polsko - Francuskiego Instytutu Ubezpieczeń ENAss-PIU o specjalizacji prawo ubezpieczeń. W 2013 r. opublikował monografię z zakresu prawa energetycznego, dotyczącą zagadnień przyłączeń do sieci.


Autor wielu publikacji z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych i prawa energetycznego, zarówno o charakterze naukowym jak i popularyzatorskim. Doradza klientom WKB w zagadnieniach związanych z prawem ubezpieczeń gospodarczych, prawem energetycznym. Reprezentuje ich także w postępowaniach sądowych, oraz przed organami administracji publicznej.

 

Przykładowe doświadczenie

Postępowania sporne

 • Reprezentowanie jednego z największych polskich przedsiębiorstw energetycznych w skomplikowanym procesie o odszkodowanie ubezpieczeniowe;
 • Reprezentowanie wiodących polskich i zagranicznych ubezpieczycieli w skomplikowanych sporach sądowych w tym również w sporach przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
 • Reprezentowanie jednego z wiodących brokerów ubezpieczeniowych w precedensowym sporze o odszkodowanie za utraconą prowizję brokerską;
 • Reprezentowanie prywatnego klienta w sporze o wielomilionowej wartości w zakresie roszczenia odszkodowawczego objętego ubezpieczeniem D&O oraz negocjowanie ugody pozasądowej;
 • Reprezentowanie jednego z wiodących polskich sprzedawców paliw gazowych w sporach sądowych dotyczących skomplikowanych zagadnień prawa energetycznego Reprezentowanie dystrybutora energii elektrycznej w sporach sądowych dotyczących skomplikowanych zagadnień prawa energetycznego, w tym w postępowaniach spornych przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki.

 

Doradztwo

 • Doradztwo na rzecz Polskiej Izby Ubezpieczeń i Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, prowadzenie badań prawno-porównawczych na zlecenie Polskiej Izby Ubezpieczeń;
 • Doradztwo na rzecz wiodących polskich ubezpieczycieli w zakresie ogólnych warunków ubezpieczeń, relacji z organem nadzoru, a także zagadnień korporacyjnych;
 • Doradztwo na rzecz zagranicznego ubezpieczyciela w odniesieniu do warunków świadczenia usług w Polsce i dostosowanie zagranicznych ogólnych warunków ubezpieczeń do polskich wymagań prawnych;
 • Doradztwo na rzecz zagranicznych ubezpieczycieli w zakresie prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w Polsce;
 • Doradztwo na rzecz jednego z największych polskich przedsiębiorców w zakresie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wynikające z uszkodzeń sieci energetycznych;
 • Reprezentowanie przedsiębiorców energetycznych i ich stowarzyszeń w pracach legislacyjnych z zakresu prawa energetycznego, rozporządzeń wykonawczych, przepisów o służebności przesyłu;
 • Doradztwo na rzecz wiodących polskich przedsiębiorców energetycznych w zakresie kształtowania taryf i reprezentacja w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki;
 • Doradztwo w zakresie umów o przyłączenie do sieci energetycznej, umów o świadczenie usług przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej i paliw gazowych oraz umów sprzedaży, a także umów kompleksowych;
 • Reprezentowanie klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki o udzielenie koncesji;
 • Doradztwo na rzecz szeregu przedsiębiorców energetycznych w zakresie nowelizacji Prawa energetycznego i związanych z tym konsekwencji dla ich działalności.

Rekomendacje

UBEZPIECZENIAHe has excellent insurance law knowledge as well as the ability to combine it with practice. – Chambers Europe 2018 | Banking & Finance: Insurance

He has really extensive knowledge in field of insurance. He is open-minded and very communicative," says one interviewee. – Chambers Europe 2016 | Banking & Finance: Insurance


WKB Wiercinski, Kwiecinski, Baehr’s team provides a ‘very high level of service’ to insurers and reinsurers and has a notable contentious practice handling class actions and competition disputes. – The Legal 500 EMEA 2016 | Banking and finance


ENERGETYKAPublikacje

Konferencje

STARSI PARTNERZY:

PARTNERZY:

DORADCY:

PRAWNICY: