Michał Mioduszewski

aplikant adwokacki michal.mioduszewski@wkb.pl
T: 22 201 00 00

Specjalizacje

Języki obce

angielski

Członek zespołu rozwiązywania sporów.


Zajmuje się sporami cywilnymi i gospodarczymi rozstrzyganymi przez sądy arbitrażowe oraz sądy powszechne. Specjalizuje się w problematyce sporów budowlanych (w tym dotyczących inwestycji realizowanych na podstawie Warunków Kontraktowych FIDIC) oraz w obsłudze klientów w postępowaniach arbitrażowych. Ma również doświadczenie w sprawach o charakterze transgranicznym oraz w uznawaniu i wykonywaniu w Polsce zagranicznych wyroków sądowych.


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również dwuletnią szkołę prawa brytyjskiego i europejskiego organizowaną we współpracy Uniwersytetu Warszawskiego z Uniwersytetem Cambridge.

 

PRZYKŁADOWE DOŚWIADCZENIE:

Przed dołączeniem do WKB:

  • Członek zespołów reprezentujących przedsiębiorców budowlanych w sporach przeciwko Skarbowi Państwa – Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, odnoszących się w szczególności do rozliczania kontraktów budowlanych opartych na warunkach kontraktowych FIDIC dotyczących budowy autostrad i dróg ekspresowych w Polsce;
  • Członek zespołu reprezentującego międzynarodowe konsorcjum budowlane w sporach z inwestorem, a także z podwykonawcami robót związanych z budową terminala LNG w północnej Polsce;
  • Członek zespołu reprezentującego pozwanego w sporze dotyczącym wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu kar umownych;
  • Członek zespołu reprezentującego klienta w krajowym postępowaniu arbitrażowym dotyczącym sporu związanego ze świadczeniem usług wiertniczych i szczelinowania kwasem w Polsce;
  • Członek zespołów reprezentujących spółki z branży budowlanej w krajowych i międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych oraz sądowych przeciwko zamawiającym z sektora finansów publicznych, dotyczących rozliczania inwestycji budowlanych.

STARSI PARTNERZY:

PARTNERZY:

DORADCY:

PRAWNICY: