Aleksandra Nalewajko

aplikant adwokacki aleksandra.nalewajko@wkb.pl
T: +48 22 201 00 00

Specjalizacje

Języki obce

angielski

Członek zespołu bankowości i finansów.


Zajmuje się kwestiami związanymi z prawem bankowym, finansowaniem projektów, w tym przejęć spółek oraz projektów nieruchomościowych, a także refinansowaniem zadłużenia. Doradza polskim i zagranicznym kredytobiorcom w projektach typu acquisition finance, corporate finance, a także project finance. Jej doświadczenie obejmuje negocjowanie pakietu zabezpieczeń wierzytelności na rzecz instytucji finansowych oraz kredytobiorców, zarówno w obrocie krajowym, jak i międzynarodowym. Doradza w transakcjach cash-poolingu oraz obrotu wierzytelnościami, a także koordynuje proces spełnienia warunków zawieszających wypłaty kredytu, zarówno po stronie kredytobiorców, jak i instytucji finansowych. Wspiera również banki, konsorcja banków oraz instytucji finansowych, a także inwestorów i deweloperów.


Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Angielskiego i Europejskiego. Przed dołączeniem do WKB zdobywała doświadczenie w zespole bankowości i finansowania projektów wiodącej polskiej kancelarii prawnej.


Przykładowe doświadczenie:

  • Doradztwo na rzecz spółki będącej dostawcą usług procesowania płatności kartami płatniczymi w związku z pozyskaniem i wypłatą kredytu akwizycyjnego na nabycie 100% akcji w konkurencyjnej spółce z sektora płatniczego;
  • Członek zespołu działającego na rzecz zagranicznego podmiotu udzielającego kredytu o drugorzędnym pierwszeństwie w związku z transgranicznym finansowaniem grupy kapitałowej z branży podróżniczej w zakresie m.in. przygotowania i negocjacji dokumentów zabezpieczeń.


Przed dołączeniem do WKB doradzała m.in.:

  • Konsorcjum banków w jednym z największych finansowań na rynku dla spółki z branży HR w procesie przygotowywania dokumentów zabezpieczeń oraz wypłaty kredytu konsorcjalnego w kwocie 185 mln PLN;
  • Wiodącej spółce pożyczkowej w procesie ujednolicania struktury finansowania działalności;
  • Jednemu z największych producentów elektrod, bloków grafitowych i węglowych w Polsce w procesie przystąpienia do transgranicznego finansowania pozyskanego przez nabywający grupę kapitałową fundusz, również w procesie negocjowania dokumentów zabezpieczeń;
  • Duńskiemu funduszowi, obligatariuszom oraz polskim spółkom z branży spożywczej będącym częścią grupy kapitałowej w transakcji finansowania działalności poprzez emisję zagranicznych obligacji oraz kredyt;
  • Spółkom zajmującym się produkcją opakowań dla sektora kosmetycznego w procesie refinansowania zadłużenia;
  • Jednemu z polskich banków przy transakcji finansowania inwestycji nieruchomościowej dotyczącej budowy kompleksu budynków biurowo-usługowych;
  • Zagranicznemu funduszowi inwestycyjnemu w polskich aspektach finansowania akwizycji czołowej spółki zajmującej się produkcją i eksportem wyrobów medycznych.

STARSI PARTNERZY:

PARTNERZY:

DORADCY:

PRAWNICY: