Joanna Ksepko

aplikant adwokacki joanna.ksepko@wkb.pl
T: +48 22 201 00 00

Specjalizacje

Języki obce

angielski

hiszpański

Członek zespołu restrukturyzacji i postępowań upadłościowych, współpracuje także z zespołem fuzji i przejęć.


Specjalizuje się w doradztwie w zakresie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, doradzając zarówno dłużnikom, jak i wierzycielom na wszystkich etapach postępowania. Ma doświadczenie w postępowaniach sądowych dotyczących zagadnień związanych z niewypłacalnością takich jak zakaz prowadzenia działalności gospodarczej czy posiłkowa odpowiedzialność członków zarządu.


Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W ramach programu Erasmus+ studiowała również na Universidade de Coimbra w Portugalii.


Przykładowe doświadczenie

  • Członek zespołu prowadzącego badanie due diligence Billbird S.A. w związku z transakcją nabycia 100% udziałów w spółce przez Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A.;
  • Członek zespołu doradzającego spółce z branży spożywczej w odniesieniu do potencjalnego nabycia akcji w wykonaniu układu zawartego z wierzycielami przez dłużnika klienta;
  • Członek zespołu doradzającego spółce działającej w branży energetycznej w odniesieniu do strategii w zakresie zaspokojenia wierzytelności względem dłużnika w związku z umorzeniem postępowania sanacyjnego.


Przed dołączeniem do WKB:

  • Członek zespołów doradzających nadzorcom sądowym i zarządcom wyznaczonych w postępowaniach restrukturyzacyjnych dłużników m.in. z branży dystrybucyjnej, technologicznej czy budowlanej – przygotowywanie wniosków restrukturyzacyjnych, spisów wierzytelności, pism procesowych w toku postepowań sprzeciwowych, bieżąca obsługa prawna;
  • Doradztwo na rzecz wierzycieli spółek w procesach upadłościowych i restrukturyzacyjnych poprzez m.in. przygotowywanie zgłoszeń wierzytelności, sprzeciwów od list i spisów wierzytelności;
  • Udział w sprawach dotyczących zakazu prowadzenia działalności gospodarczej oraz posiłkowej odpowiedzialności menadżerów – przygotowywanie wniosków zakazowych  i pozwów o zapłatę przeciwko członkom zarządów jak i odpowiedzi na ww. wnioski i pozwy;
  • Doradztwo prawne podmiotom zagrożonym niewypłacalnością z sektorów usługowego, energetycznego i retail – przygotowywanie analiz i opinii prawnych w przedmiocie aktualnej kondycji finansowej podmiotów oraz rekomendacji do dalszego działania.

STARSI PARTNERZY:

PARTNERZY:

DORADCY:

PRAWNICY: