Joanna Borek

aplikant radcowski joanna.borek@wkb.pl
T: +48 22 201 00 00

Specjalizacje

Języki obce

angielski

niemiecki

Członek zespołu prawa własności intelektualnej i TMT.


Ma doświadczenie w sprawach z zakresu własności intelektualnej (w tym w prawie znaków towarowych) oraz prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji. W kręgu jej zainteresowań zawodowych znajdują się również zagadnienia z zakresu prawa nowoczesnych technologii.


Doradzała w zakresie transakcji M&A na rzecz polskich i zagranicznych inwestorów, w tym w szczególności funduszy private equity i venture capital. Uczestniczyła również w projektach związanych z ofertami publicznymi i pozyskaniem finansowania dłużnego poprzez emisję dłużnych papierów wartościowych.


Doświadczenie zdobywała w wiodących polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych specjalizujących się w prawie rynku kapitałowego oraz prawie spółek.


Absolwentka prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Warszawie.


PRZYKŁADOWE DOŚWIADCZENIE

Przed dołączeniem do zespołu WKB:

  • Doradztwo prawne na rzecz spółki z branży Internetu Rzeczy (Internet of Things, IoT): udział w negocjacjach umów handlowych (m.in. umów wdrożenia oraz wsparcia systemów informatycznych), udzielanie konsultacji prawnych w zakresie prawa własności intelektualnej, prawa własności przemysłowej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji;
  • Doradztwo korporacyjne na rzecz spółek publicznychz indeksu mWIG40, funduszy inwestycyjnych, w tym alternatywnych funduszy inwestycyjnych, w szczególności w zakresie raportowania informacji poufnych;
  • Doradztwo przy nabyciu aktywów spółki z branży energetycznej przez spółkę skarbu państwa, w szczególności poprzez udział w badaniu due diligence spółki;
  • Doradztwo w procesie sprzedaży większościowego pakietu udziałów w wiodącej polskiej spółce z branży spożywczo-przemysłowej.

STARSI PARTNERZY:

PARTNERZY:

DORADCY:

PRAWNICY: