Paweł Ura

prawnik pawel.ura@wkb.pl
T: +48 61 855 32 20

Specjalizacje

Języki obce

angielski

hiszpański

Członek zespołu prawa zamówień publicznych. Współpracuje również z zespołem prawa energetycznego.


Specjalizuje się w sprawach związanych z prawem zamówień publicznych. Bierze udział w doradztwie na rzecz wykonawców i zamawiających na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia, jak również uczestniczy w przygotowywaniu środków ochrony prawnej wnoszonych do Krajowej Izby Odwoławczej.


W zakresie prawa energetycznego realizuje projekty w szczególności związane z odnawialnymi źródłami energii i elektromobilnością. Ma również doświadczenie w świadczeniu usług prawnych na rzecz sektora wodociągowo-kanalizacyjnego.


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach rocznego stypendium międzynarodowego studiował również na Uniwersytecie w Gandawie (Belgia). W trakcie studiów był wiceprezesem Koła Naukowego Prawa Energetycznego i Regulacji Sektorowej przy Wydziale Prawa i Administracji im. Adama Mickiewicza (kadencja 2016-2018) oraz organizatorem i uczestnikiem konferencji naukowych. Był też wolontariuszem sekcji prawa administracyjnego Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej w Poznaniu.


Przykładowe doświadczenie:

  • Sporządzanie projektów opinii i analiz prawnych w zakresie prawa zamówień publicznych dla klientów z sektora komunalnego;
  • Członek zespołu reprezentującego klientów z sektora budowlanego i energetycznego przed Krajową Izbą Odwoławczą;
  • Udział w projektach związanych z inwestycjami w zakresie odnawialnych źródeł energii (w szczególności farm wiatrowych) i elektromobilności prowadzonymi przez podmioty krajowe i zagraniczne z sektora energetycznego;
  • Członek zespołu reprezentującego operatora systemu dystrybucyjnego w sporze z wykonawcą dotyczącym realizacji umowy zawartej w trybie prawa zamówień publicznych;
  • Doradztwo na rzecz przedsiębiorcy państwowego w kwestiach udostępnienia informacji publicznej;
  • Doradztwo na rzecz przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w kwestiach dotyczących regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

STARSI PARTNERZY:

PARTNERZY:

DORADCY:

PRAWNICY: