Tomasz Kwieciński

radca prawny, starszy partner tomasz.kwiecinski@wkb.pl
T: +48 61 855 32 20

Specjalizacje

Języki obce

angielski

Współzałożyciel i starszy partner w kancelarii WKB. Wspólnie z dr hab. Jakubem Pokrzywniakiem kieruje praktyką prawa ubezpieczeniowego, jest także kluczową osobą w zespole rozwiązywania sporów.

 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktor nauk prawnych, autor i współautor ponad 60 publikacji prawniczych, w tym komentarza do ustawy prawo zamówień publicznych, komentarza do ustawy o gospodarce komunalnej oraz komentarza do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

 

W przeszłości członek Rady Przekształceń Własnościowych przy Premierze – organu doradczego w sprawach prywatyzacji oraz członek zespołu ekspertów przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, którego zadaniem było doradztwo w zakresie reformy systemu zamówień publicznych w Polsce. Specjalizuje się w prawie spółek, prawie cywilnym, prawie ubezpieczeniowym oraz prawie zamówień publicznych. Posiada bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych i arbitrażowych oraz w świadczeniu bieżącej obsługi prawnej dla klientów korporacyjnych. Bierze udział w licznych postępowaniach sądowych i arbitrażowych.

 

Uczestniczył w wielu projektach prywatyzacyjnych i restrukturyzacyjnych oraz jako ekspert w pracach legislacyjnych nad ustawami z dziedziny: prawa zamówień publicznych, prawa telekomunikacyjnego, własności rolnej Skarbu Państwa oraz prywatyzacji i komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych.

 

Przykładowe doświadczenie 

Sprawy sądowe

 • Reprezentowanie klienta w sporze z jednym z wiodących banków w związku z tzw. opcjami walutowymi; wartość przedmiotu sporu około 30 mln PLN;
 • Reprezentowanie spółki zależnej jednego z banków w sporze o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym; wartość przedmiotu sporu około 50 mln PLN;
 • Reprezentowanie jednego z międzynarodowych przedsiębiorców energetycznych w sporze przeciwko kilku ubezpieczycielom o zapłatę odszkodowania ubezpieczeniowego; wartość przedmiotu sporu około 7 mln PLN;
 • Reprezentowanie jednego z deweloperów w sprawie o stwierdzenie nieważności umowy sprzedaży nieruchomości; wartość przedmiotu sporu około 35 mln PLN;
 • Reprezentowanie kilku brokerów w postępowaniach sądowych dotyczących kurtażu oraz postępowaniach sądowych w sprawach odszkodowawczych;
 • Reprezentowanie licznych klientów w sądowych postępowaniach przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach dotyczących ochrony konkurencji i innych sprawach regulacyjnych (odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów);
 • Reprezentowanie miasta Szczecina w postępowaniu o uchylenie wyroku sądu arbitrażowego; wartość przedmiotu sporu kilkadziesiąt milionów złotych;
 • Reprezentowanie Miasta Wrocław w sporze z gwarancji ubezpieczeniowej; wartość przedmiotu sporu około 6,5 mln PLN.

 

Stałe doradztwo

 • Doradztwo na rzecz Polskiej Izby Ubezpieczeń i Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych;
 • Doradztwo na rzecz jednego z zagranicznych brokerów ubezpieczeniowych;
 • Doradztwo w dziedzinie zamówień publicznych i w sprawach procesowych dla jednego z przedsiębiorstw budowlanych;
 • Doradztwo na rzecz jednego z wiodących banków w wybranych dziedzinach prawa.

 

Transakcje

 • Doradztwo na rzecz inwestora przy prywatyzacji Banku Handlowego w Warszawie S.A.;
 • Doradztwo na rzecz jednego z inwestorów przy prywatyzacji Telekomunikacji Polskiej S.A.;
 • Doradztwo na rzecz inwestora przy nabyciu od Skarbu Państwa akcji Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A.

Rekomendacje

UBEZPIECZENIAWKB Wiercinski, Kwiecinski, Baehr’s team provides a ‘very high level of service’ to insurers and reinsurers and has a notable contentious practice handling class actions and competition disputes. – The Legal 500 EMEA 2016 | Insurance


ROZWIĄZYWANIE SPORÓW


Inne wybrane rekomendacje:


Tomasz Kwieciński is valued his "experience and comprehensive legal knowledge." – Chambers Europe 2019 | Dispute Resolution
 
"He is a very experienced lawyer who judges the situation very well."– Chambers Europe 2018 | Dispute Resolution

Publikacje

Konferencje

STARSI PARTNERZY:

PARTNERZY:

DORADCY:

PRAWNICY: